Juhtkiri

Juhtkiri | Kuidas saab ülikoole plagiaadiga lõpetada? (13)

Ohtuleht.ee, 19. juuni 2019 19:13
Politseijuht Elmar Vaheri töö kõrvalt kokku pandud magistritöö plagiaadikahtlus kergitab jälle pika rea senivastamata küsimusi. Kõigepealt küsimus meie kõrgkoolide usaldusväärsusest, kui ajakirjandus suudab tuvastada plagiaadikahtluse, ülikooli enda mitmekordne sõel aga mitte. Kui väita, et plagiaadi kahtlustamine polegi lõputöö juhendaja ega retsensentide ülesanne, siis saaks kõrgkool kõik lõputööd rutiinselt läbi lasta kasvõi vastavatest tuvastusprogrammidest. Ei saa ka öelda, et tegu pole ülikoolide, vaid lõputööde autorite probleemiga, sest sellise suhtumisega sattuks kahtluse alla juba kogu Eestis pakutava kõrghariduse usaldusväärsus.

Vaheri puhul teema võrreldes sotside Rainer Vakra ja Anastassia Kovalenko plagiaatidega sootuks tundlikum, sest politseijuhi näol on tegu isikuga, kes ise peab teiste puhul kontrollima seaduse nõuetest kinnipidamist. Liiati võinuks Vaher juba oma ametikoha tõttu arvestada tavalisest suuremat huvi tema akadeemilise loomingu vastu. Üks on aga kindel - riigi politseijuht ei tohi esindada õõnespuitu Eesti kõrgkoolides. Puudulik viitesüsteem lõputöös tähendab võõraste mõtete enda omade pähe serveerimist.

Vaheri tööd hindav ülikooli komisjon on oma valikutes nüüd kahvlis. Kui nad otsustavad, et tegu ei ole plagiaadiga, kerkib kohe küsimus komisjoni kallutatusest ja prominentide erikohtlemisest. Plekk jääks külge nii komisjonile kui ka Vaherile. Tagatipuks võib see tekitada tulevikus ka teistes õigustatud ootuse, et neidki koheldakse lõdvema kummiga, lõpplokkuvõttes viiks ka see kõrghariduse devalveerumiseni. 

Kui aga töö kuulutatatkse plagiaadiks, kerkib küsimus kõigi ülejäänud lõputööde usaldusväärsuse suhtes. Kas prominendid on harilike üliõpilastega võrreldes plagiaadialtimad või on need paar juhtumit vaid jäämäe veepeale tipp? Milline tulemus avaneks siis, kui ka kõik ülejäänud lõputööd sama põhjalikkusega läbi hekseldada? Võibolla peame hoopis tõdema, et copy-paste stiilis kokkupandud kompilatsioonid ongi uus reaalsus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee