LGBTI-filmifestivali avamine Foto: Teet Malsroos
Eesti uudised
14. juuni 2019 22:16

Halduskohus tõdes taas: Rakvere linn käitus Festheartiga õigusvastaselt ka sel aastal (31)

Reedel otsustas halduskohus tühistada Rakvere Linnavolikogu 30. jaanuari otsuse, millega vähendas Rakvere linn ilma põhjendusteta toetust selle aasta sügisel toimuvale filmifestivalile. Mai lõpus tegi kohus samasuguse otsuse ka eelmise aasta lõpus. 

Festheart küsis festivali korraldamiseks 1500 eurot, kuid volikogu eiras enda kehtestatud reegleid ja määras toetussummaks üksnes 300 eurot. Kohus pidas oma tänases lahendis volikogu otsust õigusvastaseks. Kaks nädalat varem tegi kohus sarnase otsuse festivali rahastamata jätmise suhtes 2018. aasta kohta, käesoleva aasta filmifestivali puudutava lahendi puhul tuleb linnal tasuda ka puudujäänud toetus, vahendab Inimõiguste Keskus. 

Filmifestivali juht Keio Soomelt ütleb, et on siiralt õnnelik ja tänulik: „Mul on hea meel, et meie jaoks olulises vaidluses võitsid taas õiglus ja inimõigused ning kohtus sai kinnitatud, et volikogu peab oma tegevuses lähtuma õigusaktidest mitte eelarvamustest ja emotsioonidest. Samuti annab tänane otsus lootust, et populismiga vähemustest üle sõitmine ei muutu normiks ja selle vastu on võimalik edukalt välja astuda.“

Tänane kohtuotsus puudutab saabuval sügisel, 4.-6. oktoobril 2019. aastal toimuvat Festheart filmifestivali. Selle aasta 30. jaanuaril andis Rakvere volikogu piinliku kordusetenduse, kui teist aastat järjest vähendati diskrimineerivalt filmifestivali toetust. Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilise hagelemise valdkonna eestvedaja Kelly Grossthal avab kohtu lähenemist: „Värske kohtuotsus selgitab sarnaselt 2018. aasta filmifestivali rahastamist puudutanud kohtuotsusele, et volikogul ei ole õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni hinnangutest, kui selline kord linnas kehtib.“

Järjekordne ebaõiglus sai positiivse lahendi, sel korral peab linn hüvitama ka kulud

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Kultuurikomisjon hindaski kõiki taotlusi ning leidis, et filmifestival on igati toetust väärt. Sellele vaatamata otsustas linnavolikogu vähendada Festhearti toetust komisjoni ettepanekuga võrreldes 80%. Kõik teised taotlused kinnitati vastavalt kehtivale korrale ja kultuurikomisjoni ettepanekule. Kohus leidis, et selline volikogu lähenemine on formaalselt ja materiaalselt õigusvastne.

Eeltoodu tõttu peab Rakvere linn määrama filmifestivalile toetuse, mis neil jäi saamata. Lisaks mõistis kohus välja kulud advokaaditööle ja riigilõivule. Kohtuotsuse peale võib Rakvere linn esitada apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.