Sisuturundus

Õigusabikulude kindlustus annab perele juriidilise kindlustunde 

ERGO kindlustus, 17. juuni 2019, 11:47
Foto:
Kas oled mõelnud, mis saab, kui peaksid ühel hetkel oma õigusi kohtu või töövaidluskomisjoni kaudu kaitsma? Näiteks tööleping lõpetatakse ebaseaduslikult ning lõpparvet ei tasuta. Kaupleja keeldub puudustega kaupa asendamast või välja vahetamast. Naaber uputab, kuid keeldub tekitatud kahju hüvitamisest või kindlustusselts teeb sinu juhtumis ebaõiglase otsuse.

Need on vaid mõned juhtumid, millega õigusabikindlustuse juristide poole on pöördutud. Iga teine eestimaalane on tunnistanud, et oleks viimase kolme aasta jooksul vajanud mõne keerulise juhtumi lahendamiseks õigusabi, kuid võimalike juriidiliste kulude tõttu löönud käega.

Näiteks vaidluseid tööandjatega esineb tihedamini kui võiks arvata – toimub diskrimineerimist palga- või puhkusearvestuses, lõpetatakse leping valedel alustel või nõutakse purunenud kauba eest kulude katmist just müüjalt – need on vaid mõned elulised näited, mis tegelikult igapäevaselt toimuvad.

„Hiljuti jõudis lõpliku kohtuotsuseni juhtum, kui õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kellelt tööandja nõudis väidetavalt töökohustuste rikkumise tõttu tekkinud kahju hüvitamist enam kui 65 000 euro ulatuses ja tööandja esitas kliendi vastu hagi kohtusse,“ rääkis ERGO kindlustuse õigusabikulude ekspert Maiko Kalvet, kelle sõnul pöörduvad inimesed õigusabikulude kindlustuse poole tööandjaga seotud vaidluste tõttu sagedamini, kui arvata võiks.

Kalveti toob välja, et vaidlused tööandjaga on eriti rasked just seetõttu, et tihti on tööandja tugevamal positsioonil, omades rohkem vahendeid õigusabikulude katmiseks. Töötajal taolisi ressursse vastu panna pole ning kui töövaidluskomisjoni kaudu lahendust ei leita, lüüaksegi vaidluste puhul käega või hullemal juhul – võetakse süü omaks.

Aktiivsetel puhkuseperioodidel esineb tavapärasest rohkem ka erinevaid reisimisega seotud vaidlusi. Kalvet tõi näiteks olukorra, kus klient ostis reisibüroolt paketi soojale maale, kuid sihtkohta jõudes selgus, et kõrvalasuvas hotellis toimuvad remonditööd. Remonditööde tõttu lendas kliendi viibimiskohaks oleva hotelli territooriumil tolmu ning kostuv müra ei võimaldanud korralikult välja puhata. „Klient esitas pretensiooni, kuid reisibüroo seda ei rahuldanud, väites, et nemad ei saa kontrollida kõrvuti asuvate hotellide tegevust ning seni pole ükski teine puhkaja kaebusi esitanud,“ ütles ERGO esindaja.

Klient pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse poole ning palus abi olukorra lahendamiseks. Juhtumiga tegelenud jurist pööras reisibüroo tähelepanu seadustest tulenevatele reisikorraldaja kohustustele ning läbirääkimiste tulemusena jõuti kompromissile. Kliendile maksti välja hüvitis suuremas ulatuses, kui klient oli oodanud.

Õigusabi ei pea olema kallis. „Kogemused näitavad, et õigusabikulude kindlustus on oluline lisakaitse, mis aitab ootamatult tekkinud olukordades enda eest seista ning olla teisele osapoolele võrdne vastane,“ selgitas Maiko Kalvet.

Loe lähemalt SIIT!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee