Eesti uudised

Kohus: riik võis Edelaraudteega lepigu lõpetada, et uuematele „porganditele“ ruumi teha (2)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 14. juuni 2019 10:05
Foto: Alar Truu
Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõpetas Edelaraudtee AS-iga sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu. Kohtu hinnangul toetas lepingu ühepoolset ennetähtaegset lõpetamist oluline avalik huvi võtta vananenud reisirongide asemel kasutusele uued rongid.

Riigikohtusse jõudnud haldusasjas vaidlesid MKM ja Edelaraudtee selle üle, kas MKM lõpetas poolte vahel sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu õiguspäraselt ning millise kahju peab riik ettevõttele hüvitama.

Ministeerium kaebas asja edasi riigikohtusse, kus otsustati, et ministeerium lõpetas lepingu Edelaraudteega õiguspäraselt. Kõnealuses vaidluses toetas lepingu ühepoolset lõpetamist oluline avalik huvi võtta Edelaraudtee vananenud reisirongide asemel kasutusele uued rongid ning lepingupooled olid selle võimalusega juba lepingu sõlmimisel arvestanud.

Riigikohus selgitas, et isegi kui riik annab reisijateveo avaliku ülesande erasektorile, peab riik siiski selle kvaliteedi eest vastutama. Sealjuures on oluline, et liiga ranged halduslepingu lõpetamise piirangud või hüvitamiskohustused ei tohiks ülemääraselt takistada reisijateveo kvaliteedi parandamist. Samuti ei tohiks erasektori kasuarvestus takistada vananenud taristu asendamist uuega. Nii tuleb avaliku ülesande täitmist reguleeriva halduslepingu puhul alati õiglaselt hinnata avalikku huvi võrreldes erahuviga ning pidada silmas, et oluline avalik huvi võib olla piisav põhjus lepingu ühepoolseks lõpetamiseks.

Poolte vahel sõlmitud lepingust tulenevalt pidas Riigikohus põhjendatuks üksnes otsese varalise kahju hüvitamist Edelaraudtee AS-ile. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ja saatis asja kahju ulatuse täpsustamiseks ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee