Foto: LAURA OKS
Toimetas Greete Kõrvits 13. juuni 2019 17:52
ÜRO Lastefondi ehk UNICEFi andmeil on Eesti OECD ja euroliidu riikide seas peresõbralikkuse poolest esirinnas.

Head vastukaja jagame põhjamaadega nagu Rootsi, Norra ja Island, peresõbralike riikide seas on ka Portugal. Kehvad tulemused on aga muidu jõukal Šveitsil, lisaks ka Suurbritannial, Iirimaal, Küprosel ning Kreekal.

UNICEF võttis eri maade tingimusi uurides arvesse erinevad perepoliitika küsimused nagu selle, kui pikk on vanemapuhkus ning kui suur osa sellest on tasustatud, kas eelkooliealistele lastele ja väikelastele on kättesaadav lastehoid ja vanematele taskukohane meditsiinisüsteem. UNICEF on seisukohal, et lapse arenguks on hea, kui vanemapuhkus kestab vähemalt kuus kuud pärast lapse sündi – võtame võrdluseks näiteks USA, kus puudub seadusandlus tasustatud vanemapuhkuse kohta ning valdav osa ettevõtteid lubab vaid kuus nädalat vanemapuhkust. Kas ja kui palju need poolteist kuud ka tasustatud on, jääb firma enda otsustada. OECD ja euroliidu riikidest on Eestil aga kõige pikem tasustatud vanemapuhkus, 85 nädalat. Meile järgnevad Ungari (72 nädalat) ja Bulgaaria (65 nädalat).

Raporti koostajad osutavad sellele, et isad ei ole väga altid vanemapuhkust kasutama, isegi kui seda neile võimaldada. Mõned Aasia riigid üritavad meeleheitlikult meelitada isasid lastega natukeseks koju jääma – UNICEFi teadlased märgivad, et see on väga oluline lapse arengule, vähendab naiste sünnitusjärgset depressiooni ning aitab vähendada soolist palgalõhet. Kuid ehkki Jaapan pakub isadele kuni kuuekuulist täistasuga puhkust, kasutab seda vaid üks isa kahekümnest. Pikkuselt teine on Lõuna-Korea pakutav vanemapuhkus isadele, kuid sealgi pole mehed kuigi varmad seda kasutama: vaid üks värske vanem kuuest, kes vanemapuhkust kasutab, on isa.