Eesti uudised

Kohus käskis politseil vahialusele hüvitist maksta (14)

Siim Randla, 13. juuni 2019 06:31
Põhja prefektuuri arestimaja Rahumäe teel. Foto: Alar Truu
Politsei- ja piirivalveametil tuleb Tallinna halduskohtu otsuse järgi maksta kinnipeetavale 180 eurot hüvitist selle eest, et ta ei saanud Põhja prefektuuri arestimajas iga päev jalutuskäigule.

Kaebaja viibis vahistatuna Põhja prefektuuri Rahumäe arestimajas ajavahemikel 27.04.2016–04.05.2016 ja 24.08.2016–27.10.2016 ning 17.11.2016–08.12.2016 ja tema väitel olid arestimaja tingimused ebainimlikud. Kaebuses seisis, et kambripind ja elektrivalgustus olid ebapiisavad ja kambris puudus päevavalgus. Kambris olid antisanitaarsed tingimused, puudusid privaatsus tualeti kasutamisel ja võimalus igapäevasteks jalutuskäikudeks, teatas kaebaja. Kaebuse täpsustuses selgitas ta, et tegi korduvalt suulisi märkusi igapäevaste jalutuskäikude mittevõimaldamise kohta ning kambris päevavalguse puudumise tagajärjel tekkisid tal nägemisprobleemid.

Samal teemal

Politsei- ja piirivalveamet kaebust põhjendatuks ei pea. Vastustaja möönab, et esines päevi, kui kaebaja ei saanud värskes õhus viibida. Seda tingis arestimaja pidev kõrge täituvus ja asjaolu, et Põhja prefektuuri arestimajas on üksainus jalutushoov, selgub kohtuasjast. Vaatamata sellele võimaldati kaebajal jalutada esimesel perioodil kuuest päevast kolmel, teisel perioodil 63 päevast 35-l ning kolmandal perioodil 20 päevast 15-l, teatas politsei kohtule.  

Jalutamisvõimaluse puudumist enam kui kuuajalise perioodi jooksul tuleb lugeda küllalt oluliseks õiguste rikkumiseks, leidis Tallinna halduskohus märtsikuises otsuses ja pidas põhjendatuks 180 euro suuruse summa väljamõistmist PPA-lt kaebaja kasuks. Kohtuotsus on tänaseks jõustunud.

Samal teemal

11.05.2019
MOSLEMIST VANGI SUUR MURE: ilma kellata ei saa õigel ajal palvetada
13.04.2019
Kinnipeetavate naised käisid Tallinna vanglaga kohut ja soovivad seadusemuudatust: laps isegi ei tunne enam oma isa
13.04.2019
Kinnipeetavad ründasid kahte Narva arestimaja töötajat, ühe vigastused olid eluohtlikud