Foto: Aldo Luud
Toimetas Marvel Riik 7. juuni 2019 14:27
Odav Vene elekter ja kõrge CO2 kvoodi hind on sundinud Eesti Energiat vähendama elektri tootmist põlevkivist, mistõttu saadetakse kuni 1300 töötajat sundpuhkusele. Õhtulehele on viidatud, et sedalaadi sundpuhkus ei ole korrektne, mistõttu palusime kommentaari sotsiaalministeeriumilt. Ministeeriumi töösuhete poliitika juhi Mariliis Proose sõnul taandub kõik sellele, kas Eesti Energia jaoks oli olukord ettenägematu.

 Õhtuleht avaldab Proose kommentaari täismahus:

„Kehtiv töölepingu seadus töötajate sundpuhkusele saatmise võimalust ette ei näe. Küll aga annab töölepingu seaduse § 37 tööandjale võimaluse töötaja töötasu vähendamiseks (mitte alla töötasu alammäära) töö mitteandmise korral. Seaduse kohaselt on töötajal, vastukaaluks tööandja õigusele töötasu vähendada, õigus samas ulatuses oma tööaega vähendada. Seega ei räägi me puhkusest kui sellisest.

Praktikas toimitakse üldjuhul nii, et tööandja pakub töötajatele välja ka töötaja võimaliku edasise töökoormuse, millega töötaja töölepingu seaduse § 37 rakendamise ajal töötaks (nt 50% või 30% koormusega täistööajast) ja töökorralduse (nt paneb paika töögraafikud).

Töölepingu seadus ütleb, et §-i 37 on võimalik rakendada vaid siis, kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd. Seega ei ole see võimalus mõeldud selleks, et lahendada ettevõtte töökorralduslikke probleeme, mille esinemine on saanud ettevõtte töös tavapäraseks ning mille esinemise regulaarsus on juhtkonnale teada.

Seda, kas eeltingimused (nt olukorra ettenägematus), mis lubavad töölepingu seaduse § 37 rakendamist, on täidetud, sotsiaalministeerium hinnata ei saa. Vaidluse korral on töötajatel sellele hinnangu saamiseks õigus pöörduda töövaidlusorganisse (töövaidluskomisjon või kohus), kes saab kindlaks teha konkreetse juhtumi asjaolud ning selle põhjal teha otsuse, kas § 37 kasutamise eeltingimused olid täidetud ja tööandja käitumine seadusega kooskõlas.“