Eesti uudised

MMSi vestlusõhtu korraldajad keelavad meedial üritust kajastada ja ähvardavad tingimuste rikkumisel kopsaka trahviga (56)

Ohtuleht.ee, 4. juuni 2019 12:27
Foto: Martin Ahven
Teisipäeval toimub Von Glehni teatris MMSi teemaline vestlusõhtu, mille korraldaja Janika Veski ja esinevad autorid saatsid meediale omad tingimused üritusel osalemise ja selle kajastamise kohta. Tingimuste rikkumisel nõuavad nad kompensatsiooniks 22 000 eurot.

„Kuna seni on vestlusõhtu teemasid kajastatud ajakirjanduses ühekülgselt ning poolikult, siis piiravad kõik vestlusõhtu autorid nende teoste kasutamise õigusi vastavalt kirja manuses sätestatud tingimustele. Seega juhul, kui soovite avaldada vestlusõhtu teoste pinnalt artikleid (vms), rikute sellega autoriõigusi, sest antud autorid keelavad oma teoste avaldamise. Vestlusõhtu autoriõiguste rikkumine toob kaasa vastutuse vastavalt kirja manuses sätestatud tingimustele,“ seisab pöördumises mustvalgelt kirjas.

MMS-i propageerija Janika Veski Tallinna TV-s saates 33. Foto: kuvatõmmis Tallinna TV

Tingimused on sellised:

  • Käesoleval “Must ja Valge” vestlusõhtul Janika Veskiga esitatavad ettekanded on suuliseks teoseks autoriõiguse seaduse tähenduses ning täies ulatuses kaitstud autoriõigustega.
  • Keelatud on mistahes vahenditega vestlusõhtu foto-, video- või helisalvestamine või vestlusõhtust foto-, video- või heliülekannete tegemine või mistahes muul viisil vestlusõhtu edastamine või taasesitamine, sealhulgas sotsiaalmeediakanalites, samuti on keelatud teost või teoseid osaliselt või tervikuna vestlusõhtul mitte osalenud isikutele edasi anda või muul viisil neile kättesaadavaks teha.
  • Ilma autori kirjaliku loata on vestlusõhtul keelatud esitatud ettekannete või ükskõik missuguse nende osade (sealhulgas suulise kõne) tsiteerimine, ümberjutustamine, kokkuvõtete tegemine, töötlemine, ettekandele viitamine, kirjalik või suuline taasesitamine, tõlkimine või mistahes muul viisil reprodutseerimine, avaldamine või kasutamine.

Samal teemal

„Kuna varasemalt on autori ettekannete valikuline kajastamine tekitanud konverentsil/vestlusõhtul esitatust ebaõige ettekujutuse ning ettekandeid on tahtlikult või ekslikult kajastatud ebaõige infoga sidudes, on vestlusõhtul osaleja tagasivõtmatult ja täielikult nõus kohustusega järgida ülaltoodud piiranguid. Pooled on kokku leppinud, et kohustuse igakordsel rikkumisel on autoril õigus nõuda kohustuse rikkujalt leppetrahvi 22 000 eurot. Kõigil teistel autoriõiguste rikkujatel kohustus hüvitada õigusvastaselt tekitatud kahju. Autor nimetab tema autoriõiguste rikkumise hinnaks 22 000 eurot iga korra eest. Autoriõiguste rikkuja kohustub tasuma autorile kompensatsiooniks 22 000 eurot igakordse autoriõiguste rikkumise puhul,“ teatasid ürituse korraldajad ja lisasid, et niisama osalema on kõik oodatud.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee