Lastega ja lastele tunnusüritus Foto: Stanislav Moshkov
Ohtuleht.ee 1. juuni 2019 18:02
Lastekaitsepäeval jagati Kadriorus roosiaias tunnustusauhindu “Lastega ja lastele”. Auhinnad andsid üle president Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise.

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Auhinna "Lastega ja lastele" 2019. aasta laureaadid on: 

  • Lapse suur tegu - Sander ja Sigrid Salundo

Sander oli väike vapper poiss, kes Saksamaal vähiravil olles sai endale vaprusekee. Iga läbitud raviprotseduuri eest lisandus keesse üks helmes. Iga helmes rääkis loo Sandri võitlusest, vaprusest ja lootusest. Kuna Sandrile andis kee jõudu ja oli toeks, tekkis tal mõte, et ka Eestis võiksid vähihaiged lapsed koguda vaprusekeesse kokku oma loo. Sandri teekond lõppes 8-aastaselt, kuid tema mõttest alguse saanud vaprusehelmeste valmistamise traditsioon on nüüdseks levinud üle Eesti.

Sandri õde Sigrid on olnud üks nendest, kes oma venna mõtet on aidanud ellu viia. Tänu Sigridile ja tema perele valmistatakse vähihaigetele lastele vaprusehelmeid paljudes peredes, lasteaedades, koolides ja töökohtadel. Vaprusehelmed on toeks kõigile neile lastele, kes peavad päevast päeva vaprat võitlust selle raske haigusega.

  • Muutuste looja - Mari-Liis Mänd

Mari-Liis on üks lasteabitelefoni (116111) loojatest. Tänu Mari-Liisi ja tema kolleegide igapäevasele tööle on kümne aasta jooksul saanud tuge ja abi tuhanded lapsed. On kümneid lapsi, kelle elule on Mari-Liis aidanud taas mõtte anda. Võib liialdamata öelda, et Mari-Liis on olnud mõnegi lapse elupäästja.

  • Elutööpreemia - Ene Tomberg

Ene on olnud aastakümneid aktiivne ja väsimatu laste huvide eest seisja. Laste tervist ja heaolu on ta pidanud oma südameasjaks nii lastearstina kui ka linnaametnikuna töötades ning paljusid muid kohustusi täites. Ta on üks Eesti lastekaitse liikumise algatajatest ja Eesti Lastekaitse Liidu asutajatest.

Ene on aidanud vajalikul hetkel pöörata tähelepanu olulistele probleemidele – rõhutanud laste vaimse tervise toetamise vajadust ning algatanud ettevõtmisi noorte sõltuvusprobleemide vähendamiseks.  Ta on palju teinud ka lastevastase vägivalla vähendamiseks, olles mitmete kampaaniate ja ennetusprojektide algataja. „See on armastuse ja südamega tehtud elutöö,“ ütlevad Ene kaasteelised.

  • Laste- ja noortežürii tunnustus - Inge Ojala

Inge on aastakümneid aidanud abi vajavaid ja vanemliku hooleta jäänud lapsi. Ta on aidanud leida mitmele koduta jäänud lapsele turvalise ja toetava perekonna. Need lapsed on tänu temale kasvanud tublideks ja oma eluga hästi hakkama saavateks täiskasvanuteks.

Inge olnud mitmele vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsele hooldusvanem ja eestkostja. Lisaks nõustab ja toetab ta teisi hooldusperesid ning on kirjutanud oma tööst mitu raamatut.

  • Eripreemia - Risto Sepp

Kohtutäituri töö ei ole lihtne – tal tuleb täita kohtuotsuseid, mida inimesed vabatahtlikult täita ei taha. Eriti keeruline on olukord nende kohtuotsustega, mis määravad kindlaks lapse suhtlemise lahus elava vanemaga. Kohtuvaidluste korral on vanemate suhted tihti väga pingelised ja üks lapsevanem ei toeta lapse suhtlemist teise vanemaga. Sellises olukorras üksnes formaalse lähenemisega tulemust ei saavuta.

Risto Sepp on suure missioonitundega kohtutäitur, kes on aastaid panustanud palju aega ja energiat, et nendes keerulistes olukordades leida laste jaoks parim lahendus. Tihti peab ta mängu panema kõik oma läbirääkimis- ja veenmisoskused, et vanemad asuksid kohtuotsust täitma ja seaksid esikohale lapse vajadused. Lisaks leiab Risto Sepp alati võimaluse osaleda lastega seotud kohtulahendite täitmist puudutavatel aruteludel ning annab omapoolseid praktilisi soovitusi, kuidas menetlused laste jaoks kergemaks muuta.

  • Eripreemia - Elle Karm

Kriminaalmenetluses osalemine on hirmutav kogemus igale lapsele, sõltumata sellest, kas laps on kuriteo ohver, tunnistaja või kahtlustatav. Menetluses osalevate täiskasvanute ülesanne on teha see protsess lapse jaoks nii talutavaks kui võimalik.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Elle Karm on olnud Virumaal kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks muutmisel teerajaja. Elle seab iga kriminaalasja lahendamisel esikohale just lapse huvid. Ta peab laste huve hoolega silmas kõigi perevägivalla juhtumite lahendamisel. Väga raskes ja emotsionaalses valdkonnas suudab Elle jääda positiivseks ning leida igale lapsele hea sõna. 

Ka sel juhul, kui mõni laps on midagi keelatut teinud, keskendub Elle lapse käitumise põhjustele, mitte iga hinna eest karistamisele. Ta püüab alati leida parima mooduse, kuidas mõjutada lapse käitumist nii, et ta edaspidi enam seadust ei rikuks. 

Elle eestvedamisel on Virumaal oluliselt paranenud last toetavate spetsialistide koostöö. Elle on kolleegide seas hinnatud spetsialist ja eeskuju. Oma teadmisi jagades aitab ta muuta kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks kõikjal Eestis.