Repliik

Küsimus | Miks lubatakse suurtel reisilennukitel teha harjutuslende Tallinna kohal? (4)

Arvamustoimetus, 30. mai 2019, 18:06
Foto: Robin Roots
Miks peab Tallinna kohal madalal linlaste rahu rikkudes päevade kaupa õppelende tegema lennufirma, kelle suur reisilennuk alles aasta taga siinsamas Tallinna lennuväljal lennuvõimetuks hädamaandus?

Silver Luik, Tallinna Lennujaama käitusdirektori asetäitja: Lennundusseadus sätestab lennundustegevuse ja –julgestuse korraldamise ning lennuohutuse tagamise alused. Eesti õhuruumi ning Tallinna lennuinfopiirkonna kasutamist korraldab Lennuamet ja lennuliikluse teenindamise tsiviillennunduses Lennuliiklusteeninduse AS.

Otsuse, kas lennufirma ja selle õhusõidukid vastavad nõuetele, teeb Lennuamet. Tallinna lennujaam osutab lennuväljateenust vastavalt AS Tallinna Lennujaam kasutustingimustele kõikidele lennufirmadele võrdsetel alustel. Me ei saa keelduda lennuväljateenuse osutamisest ega ühtegi firmat teisele eelistada, selle otsuse saab teha ainult Lennuamet.

Treeninglende teostavad Tallinnas mitmed lennufirmad. Treeningvõimalus on oluline just ohutuse seisukohast. Treeninglennud toimuvad Tallinnas väiksema liiklusega ajal. Treeninglendude maandumistasud moodustavad lennujaama äritegevuses pea olematu osa.

Marelle Pihlak, Lennuameti üldosakonna juhataja: Kogu maailmas viivad koolitusorganisatsioonid lennukoolitusi läbi õhusõidukitel vastavalt koolitusprogrammidele, mis koosnevad nii teoreetilisest kui praktilisest osast, seda vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud eeskirjade tingimustele. Praktilises osas tuleb osa  koolituslende läbi viia lennuväljal, mis on sobilik antud õhusõiduki tüübile ning koolituse temaatikale. Lennuväli peab olema piisavalt suur, et oleks tagatud õhusõiduki ohutu õhkutõus ning maandumine ning lisaks peab lennuväli olema varustatud vastavate tehniliste seadmetega, et koolitusprogrammis ettenähtud (koolitus)lennud saaks läbi viia. Lihtsustatult võib tuua näite, et kui isik õpib bussijuhiks, siis ta ei saa õppesõitu või eksamit teha sõiduautoga külateedel. Samad põhimõtted kehtivad ka lennunduses. 

Tallinna linna kohal tohib õhusõidukit käitada mitte madalamal kui 300 m (1000 jalga) arvates õhusõidukist 600 m raadiuses asuvast kõrgeimast takistusest, välja arvatud juhul, kui see on vajalik stardiks või maandumiseks. See kehtib Tallinna lennuväljalt kõikidele tavaolukorras startivatele ja maanduvatele õhusõidukitele. Lennuametile teadaolevalt ei ole seda nõuet rikutud, kuna antud juhul olid lennud sooritatud enamus ajast 600m (2000 jalga) kõrgusel. Tallinna lennuväljal võivad maanduda üksnes need tsiviilõhusõidukid, millele on väljastatud mürasertifikaat, mis kinnitab õhusõiduki vastavust Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) kehtestatud keskkonnakõlblikkuse standarditele ja nõuetele.

 Olgugi, et õhusõidukite lendamisega kaasnevad teatud ebamugavused, nagu näiteks müra, siis lennunduses on kõige olulisemaks eesmärgiks tagada ohutus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee