Eesti-Vene piir.Foto: Reigo Teervalt
Eesti uudised
24. mai 2019 16:57

Politsei: kui idapiiri välja ei ehitata, püsib ebaseadusliku tegevuse oht (90)

Olukord idapiiril pole kiita: valveseadmed katavad maismaal vaid 8,3%, ülejäänul peavad silma peal hoidma vaid patrullid. „Kui eelarve ei võimalda idapiiri tervikuna välja ehitada, püsib surve piirile ja oht piirialal toimuvale ebaseaduslikule tegevusele,“ tõdeb piirihalduse büroo juht. 

Õhtulehe küsimustele vastab politsei- ja piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev.

  • Mis seisus on praegu idapiiri ehitus? Kui palju raha on kulunud, mida on saavutatud?

Ehituse ettevalmistuse etapis puhastati maismaapiir võsast, tähistati piiripostide ja hoiatusmärkidega ning rajati katselõigud piiritaristu parimate lahenduste leidmiseks. Praegu käib hange leidmaks partnerit, kes alustab Võrumaal 23,5 km pikkuse piirilõigu väljaehitamist. Kui hange kulgeb ladusalt, ilmastik lubab ning ehitaja saab töödega kohe alustada, võib ehitustegevus alguse saada juba selle aasta lõpus või uue aasta alguses. Samal ajal jätkame piiri väljaehitamise järgmiste etappide ettevalmistust ning jätkuva rahastuse korral alustame ka nende ehituse hanked.

Egert Belitšev. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Katselõikude valmimise, projekteerimistööde, geoloogia- ja geodeesiauuringute järel selgines 2018. aastal, et kavandatud mahus maismaapiiri väljaehitamine maksab hinnanguliselt umbes 190 miljonit eurot. Iga maismaapiirilõigu ehitamise täpne hind selgub lõplikult aga konkreetsete ehitushangete tulemusel. Piiriehituse prognoositud hinda võivad muuta ehituseks väga rasked loodustingimused, soised alad, Natura 2000 ala tingimused ning kõrge pinnavesi ja selle ärajuhtimise vajadus.

Piiriehituse lõplik hind sõltub oluliselt ka sellest, milline on seiretehnika hanke tulemus. PPA kirjeldab hankes osalejatele ootuse seiretehnika võimekusele, kuid konkreetne lahendus, hind ja hoolduskulud saavadki selguda alles hanke läbiviimise ja konkreetse lahenduse väljavalimise järel.

  • Kuivõrd palju on piiriehitus võimalik muuta? Mida näitavad analüüsid, millest oleks võimalik loobuda?

Riigipiiri projekti osas oli ka alternatiivsete ettepanekute välja töötamine. 2014. aasta lõpus esitas PPA siseministeeriumile piiriehituse neli erinevat lahendust, mille seast otsustati seiresüsteemide toel valvatava piiritaristu kasuks. Sellele ettepanekule andis heakskiidu ka valitsus.

Eesti  projektilahendus on valikutest parim, mis võimaldab tulevikus saada täieliku ülevaate piiril toimuvast, aegsasti reageerida igale piirijuhtumile ja tõkestada piiriülest kuritegevust.

Praegu puudub täielik ülevaade piirolukorrast ja kuritegevusest piiril: 135,6 kilomeetrisest piirilõigust maismaal on valveseadmetega kaetud üksnes 8,3%. Nii on praegu idapiiri maismaalõigu valvamine vajaminevate valveseadmete, ligipääsuteede puudumise ja keerulise maastiku tõttu raskendatud ja juhuslik ning põhineb suuresti patrullide käigus kogutud infol.

Idapiiri ehitus on tervikprojekt, kus kogu piirialale kavandatud taristu ja seiresüsteemid on tugevas omavahelises sõltuvuses ning võimaldavad üksnes koostoimes tagada Eesti ja selle välispiiri turvalisuse.

Kui eelarve ei võimalda idapiiri tervikuna välja ehitada, püsib surve piirile ja oht piirialal toimuvale ebaseaduslikule tegevusele. Teisisõnu, mida rohkem on infot piiril toimuva kohta, seda paremini saame seda infot ära kasutada Eesti julgeoleku tõstmisel ning siia soovimatult saabunud isikute sisenemise tõkestamisel.

Näiteks, kui väljaehitatud idapiiril tuvastatakse ebaseaduslikud piiriületused operatiivselt ja nende toimumise hetkel, vähenevad riigi kulud nende isikute väljasaatmisele, ülalpidamisele, isikutuvastamisele ja reisidokumentide menetlusele. Samuti, tõkestades väljaehitatud piiril iga salakaubaveojuhtumi, mis sagedamini hõlmab salasigarettide ebaseaduslikku üle toomist, kasvab Eestis aktsiisilaekumine ning kahaneb kuritegelikul teel teenitud tulu.

  • Oletuslikult, kui valitsus otsustab praegused plaanid ootele panna, et uusi teha, siis minimaalselt, palju piiriehitus edasi lükkuks?

Seda ei oska ilmselt keegi ette näha ega prognoosida.

Idapiiri senised arendustegevused on detailsemalt kirjeldatud SIIN.