Jüri Luik.Foto: Robin Roots
Toimetas Marvel Riik 18. mai 2019 21:08
Lennart Meri konverentsi tänane peakõneleja kaitseminister Jüri Luik tuletas oma kõnes meelde, et Venemaa tööriistad Lääne riikide ühtsuse murendamisel ei piirdu vaid väärinfomatsiooni levitamise või küberrünnakutega, sest sõjaline oht on endiselt alles, vahendab kaitseminsiteerium.

Tuues paralleeli president Lennart Meri öelduga “Kogemustega on juba kord nii, et neid leiab ainult minevikust”, rõhutas kaitseminister Luik, et ka Venemaa tulevaste sammude mõistmiseks tuleb tunda tema minevikku.

Luik rõhutas, et Venemaa hübriidvõtted ei tohi Lääne riike panna unustama, et oluline osa Ukraina ja Georgia territooriumist on endiselt annekteeritud ning sõjategevus Ukrainas käib edasi. Ta tõi välja, et Venemaa sõjaliste võimete arendamine on näitab selgelt, et meie idanaabril ei ole soovi ega kavatsust piirduda vaid sõna kasutamisega relvana.

“Venemaa on viimastel aastatel mitmekordistanud relvastuse arendamiseks ja moderniseerimiseks mõeldud vahendeid, kusjuures erilist tähelepanu pöörab Moskva relvasüsteemide digitaliseerimisele ning uue generatsiooni relvastuse arendamisele,” ütles Luik.

Luige sõnul näeme seda arengut selgelt ka Eesti, NATO idapiiri, lähedal. Ta tõi ühe näitena välja Välisluureameti aastaraamatus mainitud Pihkva ründedessantdiviisi suurenemise, mis näitab, et sõjaväe arendamine läänesuunal on Venemaa prioriteet ning valmistutakse võimalikuks sõjategevuseks.

Oma kõnes rõhutas Luik, et “ravi” Venemaa ekspansionistlikele eesmärkidele on siiski olemas – Läänemaailma ühtsus. Luige sõnul on just see ühtsus hetkel idanaabrite sihtmärk, sest Lääne sisemisi vastuolusid nähakse võimalusena.

“Aluspõhimõtetes, milles oleme Euroopa Liidus ja NATO-s kokku leppinud, kahtlemine ei ole tark tegu. Me kõik mõistame, et tänane olukord Läänes on palju keerulisem, kui kasvõi 5 aastat tagasi, aga see peaks meid lõhestumise asemel hoopis ühendama ja mobiliseerima,” lausus Luik.

Näitena ühtsusest tõi Luik välja äsja lõppenud Kevadtormi õppuse, kus osales lisaks Eestile veel 17 liitlasriiki kokku ligi 9000 kaitseväelasega. Luige sõnul näitas see õppus, et tegutseme liitlastega koos, ühiste plaanide alusel ja võtame seda tõsiselt – ühiselt.