Paljassaare rohealale Tallinnas on rajatud karjaaiad veiste karjatamiseks.Foto: HEIKO KRUUSI
Siim Randla 13. mai 2019 07:09
Tallinna keskkonnaamet toob Paljassaarde veised, et nad sööksid mereäärsed alad pilliroost puhtaks.

Eelmisel aastal hooldasid seal taastatavat rannaniitu 30 Šoti mägiveist, rääkis Märt Holtsmann Tallinna keskkonnaametist. Sel aastal tulevad lehmad taas Paljassaarde. Nende täpne arv, saabumise aeg ja päritolu selguvad mai teises pooles.

Tallinna keskkonnaameti juhtivspetsialist Tõnu Laas märkis mullu Maalehele, et veiseid tahetakse Paljassaares karjatada esiteks seetõttu, et taastada rannaniidule iseloomulik kooslus, ning karjatamine on selleks kõige looduslähedasem võimalus. Teiseks aitavad karjaaed ja loomad hoida inimesi eemale lindude pesitsusaladest.