Krimi

Vahialusega keelatud kirjavahetust pidanud jurist sai kopsaka trahvi (11)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 9. mai 2019 11:51
Foto: Tiina Kõrtsini
Kohus määras vahialusega keelatud kirjavahetust pidanud kaitsjale trahvi.

Viru Ringkonnaprokuratuur oli määranud vahialusele piirangu, mille järgi oli tal kohtu ette minekuni keelatud lühi- ja pikaajalised kokkusaamised, kirjavahetused või telefonikõned. Kinnipeetaval oli lubatud suhelda vaid kaitsjaga, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega. 

Kahtlusaluse kambri kontrolli käigus leiti kaks kirja, mille sisust võis välja lugeda, et need olid saabunud väljastpoolt kinnipidamisasutust. Kuna kahtlustataval puudus võimalus kokku puutuda teiste kõrvaliste isikutega välja arvatud kaitsjaga, siis tekkis põhjendatud kahtlus, et selline kirjavahetus võib olla teostatud kaitsja vahendusel.

Juristi läbiotsimisel leiti kahtlustatavalt saadud kiri, mis oli mõeldud kinnipidamisasutusest väljas asuvale isikule.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva leiab, et kaitsja on rikkunud prokuratuuri poolt kehtestatud lisapiiranguid vahi all viibivale isikule, vahendades kirjavahetust kahtlustatava ning väljastpoolt kinnipidamisasutust viibivate isikute vahel. „Selline käitumine on äärmiselt taunitav ning sellele peab järgnema vastav reaktsioon,“ lisas prokurör.

Viru Maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning määras kaitsjale rahatrahvi summas 1000 eurot. Karistuse saanud isik ei ole Eesti Advokatuuri liige.