Foto: Tiina Kõrtsini
Ohtuleht.ee 8. mai 2019 16:37
Tallinna Halduskohus peatas Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) esitatud sunniraha nõude Eleon Green OÜ-le kohaldades esialgse õiguskaitse.

TTJA määras Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse väidetava mittetäitmise eest sunniraha 17 000 eur, mille tasumise tähtaeg oli 10.mai. Eleon Green OÜ vaidlustas sunniraha määramise ning kohus keelas esialgse õiguskaitses korras sunniraha sissenõudmiseks toimingute tegemise. Kui esitatakse määrusele määruskaebus või vastuväide, siis tuleb halduskohtul lahendada kaebuse esitaja esialgse õiguskaitse taotlus põhjendatud määrusega, vastasel korral jääb õiguskaitse kehtima kuni kohtuvaidluse lõpuni, teatas Andres Sõnajalg.

„Kohus tegi otsuse kõigest neli tundi pärast vastava kaebuse esitamist, mis on enneolematu operatiivsus. Kohtunikud ei tee selliseid otsused kergekäeliselt ja sellest võib järeldada, et TTJA nõue oli täis vastuolusid ja õiguslikku praaki, nagu on olnud nende tegevus algusest peale,“ ütles Eleon Green OÜ juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Eleon Green OÜ arendab Aidu tuuleparki. 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  tegi Sõnajalgade ettevõttele ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele.

Kaitseministeerium väidab, et ei ole tuulikuid paigaldavale firmaga Eleon Green tuulepargi projekti kooskõlastanud. Kaitseministeeriumi kommunikatsioonijuhi Susan Lillevälja sõnul oli kooskõlastatud vaid eelprojekt, milles on tuulikute maksimumkõrguseks määratud 185 meetrit, kuid rajatud tuulik on 220 meetri kõrgune.