Eesti uudised

Täiendatud 17.11 - lisatud TTJA vastus Eleoni avaldusele ning halduskohtu otsus mitte rahuldada Sõnajalgade ettevõtte taotlust

Sõnajalad nõuavad riigilt vihmakahju eest pool miljonit eurot, halduskohus jättis Eleoni taotluse rahuldamata (34)

Toimetasid Johanna-Kadri Kuusk ja Hindrek Pärg, 3. mai 2019 13:24
Vennad Sõnajalad oma uue tuulegeneraatori osade juures.Foto: Tiina Kõrtsini
Vihmavesi põhjustas neljapäeval ühele vendadele Sõnajalgadele kuuluva Aidu tuuliku generaatorile veekahjustuse. Oleg ja Andres Sõnajalg plaanivad selle eest riigilt nõuda pool miljonit eurot kahjutasu. Pärastlõunal Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) saadetud pressiteatest ilmneb, et Eleon saatis palve tööde teostamiseks, mis kaitseks tuulikuid vihma eest, alle 2. mai ennelõunal. Samuti lisati, et halduskohus jättis ettevõtte esialgse õiguskaitse rahuldamata. 

Tugevate sajuhoogude tõttu pääses eile vihmavesi ühte Aidu tuulepargis asuva Eleon tuuliku generaatorisse, mis ei ole TTJA montaažitöödesse sekkumise ja politsei kehtestatud viibimiskeelu tõttu tuulikulabadega ühendatud ning on seetõttu ilmastikuoludele avatud. Eile anti kolm ja pool tundi pärast palvet arendajale luba generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see saanud juba ulatuslikke veekahjustusi.

Aidu tuulegeneraatorid Foto: Priit Simson/ Ekspress Meedia

Samal teemal

„Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tulemus on nüüd käes -  üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi,“ sõnas Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg. „Vihmavee sattumine püsimagnet generaatorisse põhjustab tõsiseid probleeme generaatori mähistele, magnetitele ja elektroonikale.„

Arendaja teatas Aidu tuulikute montaažitööd peatanud TTJA-le võimalikust ohuallikast vihmavee näol eile kell 10.53, tuginedes ilmateenistuse andmetele, et Aidus algavad tugevad sajud kell 12. Teates rõhutati, et kahjude vältimiseks on tarvis gondli avatud osa koormakattega koheselt kinni katta, mida polnud TTJA poolt kehtestatud viibimiskeelu tõttu olnud varem võimalik teha. Amet on seni lubanud teostada vaid loetletud töid kahe lühikese riigiametniku tööpäeva ulatuses möödunud nädalal. Eile andis TTJA soovitud töödeks loa kolm ja pool tundi pärast tungivat palvet ehk kell 14.25. Seejärel Tallinnast koheselt välja sõitnud meeskonna jõudis kohale kahe tunni jooksul, kuis selleks ajaks olid kahjud juba pöördumatud, sest vesi oli pääsenud generaatorisse.

„Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest,“ ütles Sõnajalg. „Kogu Aidu tuulepargis toimuv on täiesti ennekuulmatu, kuidas on ühes õigusriigis võimalik kehtivatel ehituslubadel ja kooskõlastustel põhinevat juba kümme aastat arendatud projekti järsku kinni panna, sest see ühtäkki enam ei sobi.“

Eleon kutsub lähitundidel kokku kriisikoosoleku, et arutada valitsuse ja ametkondade esindajatega, kuidas kujunenud olukorda lahendada viisil, mis ei suurendaks kahjusid ja sellest johtuvaid kahjunõudeid riigile.

TTJA vastus Eleoni esindajate tänasele avaldusele

Pärastlõunal saatis TTJA pressiteate, milles vastati Eleoni tänasele avaldusele. Amet sõnas, et ei ole takistanud ettevõttel Aidu tuulepargi ohutustööde läbiviimist. "Vastupidi, paralleelselt ehitustegevuse peatamisega tänavu aprillis, tegi TTJA juba 22. aprillil Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse, millega pandi ettevõttele selge ja otsene kohustus tagada Aidu tuulepargis igakülgne ohutus viibimiskeelu ajal.

See tähendab, et TTJA mitte lihtsalt ei andnud Eleon Green OÜ-le võimalust, vaid lausa kohustas neid tegema kõik endast oleva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahju ära hoidvaid töid. Seejuures on oluline rõhutada, et TTJA võimaldas Eleon Green OÜ-l teostada tuulepargis täpselt neid töid, mille nimekirja ettevõte ametile ise esitas," seisis pressiteates. 

"20 päeva jooksul ei ole esitanud Eleon Green TTJA-le palvet teostada töid, mis tagaksid tuuliku ohutuse vihma korral. Nimetatud taotlus laekus esmakordselt TTJA-le alles 2. mail kell 10.53. TTJA reageeris taotlusele operatiivselt ja andis Eleon Green OÜ-le loa tuuliku katmiseks kell 12.09. Samuti lubasime esimesel võimalusel ehitusplatsile kõik Eleon Green OÜ poolt nimetatud ehitustöölised.  

Lisaks rõhutame jätkuvalt, et TTJA hinnangul ei ole Eleon Green OÜ-l kehtivat ehitusluba hoolimata arendaja väitest. Täna puudub TTJA-l endiselt teadmine ja ülevaade, mille alusel Eleon Green OÜ ehitab Aidu tuuleparki," lisatakse pressiteates.  

Lisaks edastas TTJA, et halduskohus ei rahuldanud Eleoni kaebust, millega ettevõte soovis esialgse õiguskaitse seadmist nende kasuks ehk ehituskeelu tühistamist.

"Täna, 3. mai pärastlõunal tegi Tallinna Halduskohus määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse rahuldamata. Kohus on seisukohal, et lisaks TTJA ettekirjutusele on Aidu tuulepargi tuulikute ehitamine keelatud juba Tartu Halduskohtu poolt 2017. aasta mais kohaldatud õiguskaitsega. Seetõttu vastutab Eleon Green OÜ Aidu tuulepargis tekkivate võimalike ohuolukordade eest ise. Samuti on kohus seisukohal, et riigi julgeolekuohust lähtuv avalik huvi kaalub üles kaebaja erahuvi," kirjutas TTJA pressiteates. 

"Varasemalt on arendaja esitanud kohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 19. aprillil kehtestatud viibimiskeelu suhtes. See jäi Tallinna Ringkonnakohtu poolt rahuldamata põhjendusel, et pärast 2017. aasta mai kohtumäärust jätkas Eleon Green OÜ ehitustegevust hoolimata sellest, et nad olid teadlikud Kaitseministeeriumi vastuseisule tuulikute püstitamisele. Seega võttis kaebaja teadliku riski, et riigiasutus võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama."

Samal teemal

26.06.2019
RIIK KIUSAB? Sõnajalgade tuulepark võib minna augustis lammutamisele
15.05.2019
Sõnajalgade kiri Mart Helmele: meie põhiõigusi rikutakse, palun sekkuge!
08.05.2019
Kohus peatas Sõnajalgadele esitatud sunnirahanõude
29.04.2019
SÕNAJALGADE PROTEST: tuulikute tootmine viiakse välismaale