Marti KuusikFoto: Martin Ahven
Poliitika
1. mai 2019 12:48

Ministrikoha kaotanud Marti Kuusik jäi ilma 31 000 euro suurusest hüvitisest (291)

Teisipäeval jäi Marti Kuusik ilma ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametikohast. Lisaks ministrikohale jäi Kuusik ilma ka kopsakast hüvitisest.

Vabariigi Valitsuse seaduses on kirjas, et ministrile, kes on ametist vabastatud valitsuse tagasi astumise, talle umbusalduse avaldamise või peaministri ettepaneku pärast, makstakse hüvitist, mis on võrdne tema poole aasta ametipalgaga. Kui ministrite palk on 5243,06 eurot kuus, siis Kuusiku hüvitis ulatuks 31 458,36 euroni. 

Hüvitist ei maksta, kui ametist vabastatud minister nimetatakse pärast vabastamist sama valitsuse liikmeks või kui valitsuse tagasiastumisel nimetatakse ta vahetult järgneva valitsuse liikmeks. Samuti ei saa hüvitist minister, kelle kohta tehtud süüdimõistev kohtuotsus on jõustunud või kui taastuvad ametist vabastatud valitsusliikme volitused riigikogu liikmena.

Tasub silmas pidada, et hüvitist ei maksta ministrile ka siis kui ta ise vabatahtlikult tagasi astub, mida Kuusik ka tegi. „Esitasin täna erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja,“ teatas Kuusik teisipäeval.

"Vabariigi valitsuse seaduses on antud loetelu juhtudest, millal on ametist lahkunud ministril õigus hüvitisele. Vabariigi valitsuse seadus ei näe ette hüvitise maksmist ministri tagasiastumisel omal soovil," kinnitas Õhtulehele ka valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver.

Marti Kuusiku valitsusest lahkumine on seotud skandaaliga, kus värske ministri kohta levisid kodus vägivallatsemise süüdistused. Poliitik ise eitab kõiki süüdistusi ja juhtumiga seoses on algatatud kriminaalmenetlus. 

„Soovin tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond 
rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa oma perekonda meedias 
toimuvast psühhoterrorist. Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele,“ teatas Kuusik teisipäeval.