Ohtuleht.ee 28. aprill 2019 18:46
Ahto Lobjaka lahkumine ERRi saatejuhtide seast tekitab inimlikust loogikast lähtudes seda rohkem küsimusi, mida enam ERR kinnitab, et teda ei survestatud lahkuma. Eriti kui Lobjakas ise kinnitab, et valida anti enesetsensuuri ja lahkumise vahel. Arvamusloo osas peatoimetajalt saadud tagasiside sundis Postimehest lahkuma ka Vilja Kiisleri. Pealegi pole viimane ainus arvamusautor, kes sellest lehest on hiljuti lahkuma pidanud.

Juhtidel on muidugi õigus ajakirjanikele tagasisidet anda, kuid vaatama peab ka aega ja vormi. Kui tagasiside viib mitme ajakirjaniku lahkumiseni ajal, mil võimule on tõusmas võimuliit, mille üks osaline on lubanud astuda samme meedia korralekutsumiseks, siis on paralleelid kerged tekkima. Tõenäosusteooria kohaselt kaks sellist juhtumit ajaliselt sedavõrd lähestikku toimuda ei saaks.

Juba nende kahe lahkumisegi kajastused näitavad, kuidas ühepoolse info või päris vaikimisega on võimalik kui mitte just meediasulgu tekitada, siis pilti moonutada igal juhul. Kui Postimehe lugeja pole Kiisleri lahkumisest Postimehe enda vahendusel veel teada saanudki, siis Lobjaka minek leidis selles lehes üsna põhjalikku kajastust. ERR küll käsitles Kiisleri äraminekut, kuid Lobjaka puhul piirdus vaid nentimisega, et teda ei vallandatud ja et ajakirjandusvabadus pole ohus. Seda viimast lasti kinnitada aga vaid ERRi juhil endal, kellelegi oma majast väljastpoolt sõna ei antud.

On selge, et kruvisid ei saa keerata kinni kohe ja lõpuni. Kõige hullem ongi enesetsensuur, mis võib rakenduda ka alateadlikult, sest ka ajakirjanik on inimene, kel elu tahab elamist ja laenud maksmist. Kas on siis palju tahetud, kui oma lugudes teatud hinnanguid ei kasuta või osale poliitikutest ebamugavaid küsimusi ei esita, mille peale nad endast välja läheksid? Ning kahtlasemad sündmused jätta kodurahu üldse igaks juhuks kajastamata?

Siis olemegi varsti sealmaal, kus tervikpildi kokkupanekuks tuleb algul lugeda kõiki kodumaiseid eri huvigruppide väljaandeid. Kui mingi aja pärast ka sellest ei jätku, hakkame uuesti kuulama Vaba Euroopat ja Ameerika Häält.