Eesti uudised

Tehnilise Järelevalve Amet taotles Aidu tuulepargis uue viibimiskeelu (9)

Toimetas Triinu Laan, 26. aprill 2019, 19:37
Foto: Priit Simson/Ekspress Meedia
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) esitas reedel politsei- ja piirivalveametile (PPA) taotluse kehtestada Aidu tuulepargis uus viibimise keeld, mille PPA rahuldas ohu kõrvaldamiseni.

TTJA on teinud ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule. Kuna arendaja on tuulikute püstitamisega eiranud kõiki seaduslikke korraldusi, on oht juba realiseerunud. Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Samal teemal

Hoolimata arendaja ja kohaliku omavalitsuse väitest, on TTJA endiselt seisukohal, et 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ja seepärast ei saa neid ka kohtus vaidlustada. 2015. aastal antud ehitusload on seevastu kohtumäärusega peatatud. Kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald on tõdenud oma haldusaktis, millega väljastati uued ehitusload 2015. aastal, et 2013. aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ja selle kohta tegi vallavalitsus muuhulgas ka  06.03.2015 ehitisregistris paranduskande. Sama on väitnud arendaja ise kohtuvaidluses. Sealjuures on ehitusload muuhulgas ka õigusvastased.

Et arendaja TTJA ettekirjutust ei täitnud ning ehitustegevus objektil jätkus, pöördus TTJA ametiabi palvega PPA poole ehitustegevuse peatamiseks läbi viibimiskeelu kohaldamise. Arendajale on pandud kohustus tagada objektil ohutus, kuid edasi ehitada ei tohi. TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates 19.04 kuni 22. aprillini Aidu tuulepargis viibimise keelu ning pikendas seda 26. aprillini. Täna otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta PPA viibimiskeeld kehtivaks.

TTJA esitas täna, 26. aprillil PPA-le uue ametiabi pöördumise.

Kaitseministeeriumi hinnangul on oht juba realiseerunud ning eelhoiatussüsteemid ei saa töötada tõrgeteta. Seepärast on viibimiskeelu üheks põhjuseks ülekaalukas avalik huvi. Teiseks põhjuseks on riikliku järelevalve meetme kohaldamise tagamine. Kuivõrd arendaja on jätkanud ehitamist ka pärast ettekirjutust ja sunniraha, siis on TTJA-l alust arvata, et ehitustegevus jätkub niipea kui viibimiskeeld saab läbi. Lisaks viis TTJA kolmapäeval läbi tuulegeneraatorite kõrguse mõõdistamise, mille tulemusena selgus, et tuulegeneraatorid on planeeringutes ja ehituslubadega lubatust 35 m kõrgemad (kokku 220 m).

Arvestades tuulikute ehitamise kiirust ja olulist kõrguse ületamist, on tekkinud kahtlus, et ehitamisel võib olla rikutud ehitustehnoloogilisi nõudeid. Nõuete eiramine võib tuua kaasa täiendava ohu tuulegeneraatori konstruktsioonile, mistõttu on vaja TTJA-l teha täiendavaid uurimustoiminguid.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee