Foto: Pixabay
Toimetas Aare Kartau 27. aprill 2019 14:37
Jalgratas on ideaalne sõiduvahend kõiksugustes tingimustes, kuid liikluses kohtab sellega liiklevate inimeste suhtes segadust ja pahameelt. Seadus on ratturite ja autojuhtide suhted pannud paika võrdlemisi täpselt, kuid pahatihti pole kumbki pool neist piisavalt teadlik.

Või isegi kui ollakse teadlikud, ei ühti tõlgendus seaduse mõttega. Tulemuseks on põhjendamatu pahameel ja agressiivne käitumine liikluses. Vastastikkust mõistmatust demonstreeris elavalt Gjensidige kindlustuse eelmisel nädalal saadetud pressiteatele järgnenud arutelu kommentaariumis, kus küsiti, kas ikka on tarvis ülekäigurajal ratta seljast maha tulla ning kas näiteks kaks ratturit linnas kõrvuti võivad sõita. Asjasse toob selgust Maanteameti esindaja Monika Heinrand.

„Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalgrattalt maha tulles ja lükates seda enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb igal juhul enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta, veenduda tegevuse ohutuses ja ületada tee jalakäija kiirusel. Arvestada tuleb, et otse sõites ei pea autojuhid sõitvale jalgratturile teed andma. Sõiduteel tuleb jalgrattaga sõita võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, mis võimaldab teistel sõidukitel ratturist ohutult mööduda. Seega ei või kaks ratturit kindlasti linnas kõrvuti sõiduteel sõita, kuna see seab ohtu nii neid endid kui ka teisi liiklejaid,“ selgitas Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.

Foto: Pixabay

Turvaline liiklemine algab vastastikkusest lugupidamisest ja liiklusseaduse järgimisest. See tähendab, et autojuht peab jalgratturit märkama ja austama – samamoodi peab käituma rattur. Kuigi liiklusseadus sätestab enamikes olukordades täpselt, mil viisil talitada, jääb alati ootus, et liikleja mõtleks igast olukorrast lähtuvalt. Kasutame otsustamisel tervet mõistust ning oleme tähelepanelikud ega lähe iga hinnaga enda õigust läbi suruma, kui on oht, et keegi saab selle tulemusel kannatada.

Kommentaarides leiti, et peamine on inimeste suhtumine – keegi ei pane pahaks erisusi, kui nendeks on põhjust, ent turvalisuse üks oluliseimaid tahke on lugupidamine ning teistele mõtlemine. Ehk kui käitud teistega arvestavalt, aitad luua turvalisemat liikluskultuuri. Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk rõhutab liiklusohutuse tähtsust ning paneb südamele, et liikluses oleme eeskujuks ka lastele, kes alles õpivad, kuidas erinevates olukordades toimetada. „Liikle ettevaatlikult ning anna head eeskuju, tunne seadust ja säilita kaine mõistus.“ toonitas Mürk.