Vennad Sõnajalad oma uue tuulegeneraatori osade juures.Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Keit Paju 26. aprill 2019 11:11
Vennad Andres ja Oleg Sõnajalg käisid „Ringvaates“ rääkimas trallist, mis toimub Aidu tuulepargi ümber. Mehed kinnitasid saates, et neil on ehitusload olemas ning nende arvates on tekkinud olukord näide süvariigi kiusust.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi Sõnajalgade ettevõttele ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele.

Oleg Sõnajala sõnul on olukord tuulepargis praegu selline, et politsei valvab seal ööpäevaringselt. „Kaks ekipaaži valvab linnulaulu ja põtru. Täna tõepoolest sai meie meeskond jätkata poltide kinni keeramist, seda ka alates 10-17, senikaua, kuni ametnikud suvatsevad tööl olla,“ nendib ta.

Kaitseministeerium väidab, et ei ole tuulikuid paigaldavale firmaga Eleon Green tuulepargi projekti kooskõlastanud. Kaitseministeeriumi kommunikatsioonijuht Susan Lilleväli rääkis Eesti Päevalehele, et kooskõlastatud oli vaid eelprojekt, milles on tuulikute maksimumkõrguseks määratud 185 meetrit, kuid rajatud tuulik on 220 meetri kõrgune.

Andres Sõnajala sõnul on jutt, et ehitusluba ei kehti, täiesti vale. „Absoluutne vale. Ehitusluba on olemas, seda on kinnitanud kohalik omavalitsus korduvalt, ka eile kinnitas avalikkusele seda. Ainult ehitusloa kehtivuse järelvalve õigus on riiklikult antud kohalikule omavalitsusele. Kaitseministri seisukoht on väär,“ sõnas ta.

„Kolm kooskõlastust on kaitseministeeriumiga, nad on kolm korda kooskõlastanud Aidu tuulepargi. Ma imestan ühte asja, et poliitikutel on lühike mälu, aga, et ametnikel on veel lühem mälu,“ lisab Oleg.

Andrese sõnul on Aidu tuulepargi projekt neile maksma läinud paarkümmend miljonit eurot. „Aga see on täiesti kurioosne juhtum Eestis, mida pole varem juhtunud, kui sul on kehtiv ehitusluba, kõik planeeringud, ehitusloa taotlused, kooskõlastused, kõik on olemas, veel kinnitused peale selle, et nad kehtivad. Ja siis saadetakse politsei peale, see on jõhker,“ ütleb ta.

„See süsteem töötab väga lihtsalt, härra Oidsalu (kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu – toim.) helistab tehnilise järelvalve ametisse, et riik püsiks murdumatuna ja tehnilise järelvalve amet võtab seda kõike puhta kullana, kui asekantsler härra Oidsalu ütleb, et ehitusluba ei kehti, siis see ei kehti. Ja oma keelu elluviimiseks kaasab politsei, riik töötabki niimoodi,“ räägib Oleg. „See on süvariik! Mõne poliitiku termineid kasutades...“ lisab Andres.

Aidu tuulepargi teemal on sõna võtnud ka peaminister Jüri Ratas, kes nendib, et head lahendust hetkel olukorrale ei ole, kuid kindlasti tuleb lähtuda riigi julgeolekust ja veenduda, et radarid saaksid töötada.

Andresel on hea meel, et Ratas võttis asja osas sõna ja tahab koostööd teha. „Aga see on täiesti lubamatu, kui selle taga on hoiak, et kui kaitsevõime on ohus, siis ei ole tarvis õiguskindlust, kui on kooskõlastatud projekt, et kui on uued asjaolud, siis keelame selle kooskõlastatud projekti ära. Võtke oma tuhamägedel olevad Eesti Energia tuulikud ära siis!“ põrutab ta.

Olegi sõnul on Aidu ainus koht Eestis, kuhu saab üldse tuuleparki ehitada. „Ükskõik kuhu läheme, on seal linnud, lilled, looduskaitse, kotkad, pluss inimesed. See on üks ala, kus on head elektriliinid, hea tuul, pole mitte kedagi.“

Mehe sõnul alustati Aidu tuulepargi projektiga juba kümme aastat tagasi. „Suurte tuuleparkide arendamine võtabki aega keskmiselt kümme aastat. See ei ole nii, et täna tuli mõte ja paneme nüüd - plõks - suure tuulepargi püsti. Me alustasime seda projekti täiesti klassikaliselt, kõikide kooskõlastuste, institutsioonidega,“ kinnitab ta.

Olegi sõnul tohib Aidus ehitada, kuna ehitajal on kehtiv ehitusluba. „Need kinnistud kuuluvad meile, me maksame riigile iga kuu 10 000 selle eest ja me ei tohi isegi seal peal käia. Tule taevas appi!“ ahastab ta.

Mis võiks olla asja lahendus? „Ootame uut valitsust,“ vastab Andres.