Erika SalumäeFoto: Stanislav Moškov
Siim Randla 24. aprill 2019 07:26
Kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe pidi pöörduma kohtutäituri poole sundtäitemenetluse alustamiseks, kuna Kroonika ei olnud valmis vabatahtlikult täitma Harju maakohtu otsust, kus maakohus rahuldas valdavas osas tema hagi, milles Salumäe nõudis ebaõigete andmete ümberlükkamist ja kahju hüvitamist. 

Kuna Kroonika vabatahtlikult kohustusi ei täitnud, polnud Salumäel lõpuks muud võimalust, kui pöörduda kohtutäituri poole ja algatada sundtäitemenetlus, selgitas Salumäe esindaja, vandeadvokaat Arsi Pavelts. Mullu 29. oktoobril tegi Harju maakohus otsuse, millega tuvastas, et Kroonika on avaldanud Salumäe kohta korduvalt alusetuid ja suures ulatuses alatuid, kahjustavaid ning solvavaid väiteid ja hinnanguid. Kohus märkis, et Kroonika poolt Salumäe hoolimatu emana kujutamiseks puudub mis tahes alus ja õigustus ning samuti on täielikult alusetu ja ebaõige Kroonika poolt Salumäe kujutamine halva ja hoolimatu inimesena, kellele ei lähe teiste inimeste heaolu korda. Kohtuotsuse järgi tuleb Kroonikal (AS Ekspress Meedia) lõpetada kõigi selliste halvustavate hinnangute avaldamine nii veebis kui ka sotsiaalmeedias. Kroonikal tuli hüvitada Salumäele mittevaraline kahju summas 7000 eurot, samuti artikli avaldamisega teenitud tulu 2500 euro ulatuses.

„Kahetsusväärselt tuleb märkida, et vaatamata sellele, et maakohtu otsus jõustus osaliselt juba novembri lõpus, asus Kroonika kohtuotsuse täitmisest kõrvale hoidma ja täitmisega viivitama. Seda vaatamata asjaolule, Erika pöördus korduvalt Kroonika poole vastavasisuliste ettepanekutega,“ rääkis Pavelts. Tema sõnul on Kroonika esitanud maakohtu otsusele apellatsioonkaebuse. „Praegu jätkub vaidlus piiratud ulatuses ringkonnakohtus. Erika on nii maa- kui ka ringkonnakohtus korduvalt teinud ettepaneku lahendada vaidlus kompromissina selliselt, et Kroonika palub Erikalt vabandust ning hüvitab talle kohtusse pöördumise vajadusest tingitud õigusabikulud. Sellest on Kroonika aga keeldunud.“