Jüri RatasFoto: Stanislav Moškov
Toimetas Gerly Mägi 25. aprill 2019 15:14
Peaminister Jüri Ratas ütles seoses Sõnajalgade Aidu tuulepargiga, et eelkõige tuleb selle puhul lähtuda riigi julgeolekust ning veenduda, et radarid saaksid töötada.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi Sõnajalgade ettevõttele ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule ning radarite ja raadiosüsteemide häireteta toimimisele. 

"Ma arvan kindlasti seda, et riigi julgeoleku tagamine on kõikide ametkondade ühine pingutus ja ülesanne. Meil on teatud seadused muutunud viimaste aastate jooksul, mida varem ei olnud, ja ma olen täiesti veendunud, et sellega tuleb arvestada," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil.

"Kui soovitakse selliseid tuuleparke rajada, siis mõnikord võib olla lahendus teatud lisainvesteeringu tegemine erasektori poolt. See, kas erasektor on selleks valmis või mitte, on loomulikult iseküsimus," selgitas ta ning lisas, et erasektor ja riik peavad tegema suuremat koostööd selgitamaks välja, kas tuulikud siiski segavad või ei sega.

"Samas siit peame kuidagi edasi minema, sest näeme, et kõik arendused on hetkel takistatud või on takerdunud selle küsimuse taha," rääkis Ratas.

Andres ja Oleg Sõnajalg Foto: Tiina Kõrtsini

Aga milline on ikkagi lahendus?

Praegu on tuulepargis kehtestatud viibimiskeeld ning sellest kinnipidamist jälgib politsei. Ent seegi on ilmselt ajutine seisak. Ametkonnad loodavad, et ehitus katkestatakse lõplikult, arendajad tahaksid aga hakata juba tuulikutele labasid külge monteerima.

Ka peaministril pole head vastust võtta. "Lahendus on hetkel see, et läbi selle ehituse peatamise tuleb leida edasine lahendus järgmisteks sammudeks," rääkis Ratas. "Ei saa kindlasti kuidagi riigikaitseliselt lubada seda, et meie radarid ja teatud muud funktsioonid tänu sellele tuulepargi arendusele ei toimi." 

Ratas rõhutas veel kord, et koostöö riigi ja erasektori vahel võiks olla mõlemalt poolt suurem. "Minu teada neid testversioone, et katsetada, kui kõrgele võib seda tuulikut ehitada, kus ta segab teatud signaale ja kus ta ei sega, seda minu meelest saaks mõlemapoolselt teha paremini," rääkis Ratas.