Foto: Stanislav Moškov
Risto Berendson 16. aprill 2019 17:18
Esmaspäeval kella 14 ajal juhtus raske õnnetus politsei tööruumides Tallinnas Kase tänaval, kui juhulasust sai raskelt vigastada kiirreageerija. Taasiseseisvunud Eestis on tulirelva vale käsitsemise tõttu hukkunud kaks politseinikku. 

Lasu tegi politseiniku 30aastane kolleeg, kes viibis kõrvalruumis. Tulirelvast MP5 toimunud juhulask läbis seina ning tabas 24aastast kiirreageerijat ülakehasse.

„Kolleegid andsid kannatanule kohe esmaabi ja kiirabi viis raskes seisus politseiniku haiglasse, kus ta viimase info järgi viibib operatsioonil,“ ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. „Kõik õnnetuse asjaolud on praegu väljaselgitamisel. Sündmuskohal töötavad kriminalistid ja sisekontrollibüroo uurijad.“

Täiendatud teisipäeval 17.15!

Politsei ja Piirivalveameti teate, viibib haavata saanud politseinik arstide hoole all. Meedikute hinnangul on tema seisund stabiilne.

Juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 119 alusel, mis käsitleb raske tervisekahjustuse põhjustamist ettevaatamatusest. Menetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi PPA sisekontrollibüroo.

Tulirelva väär käsitsemine on nõudnud kahe politseiniku elu

Tulirelva vale käsitsemise tõttu on taasiseseisvunud Eestis hukkunud kaks politseinikku, viimane surmajuhtum jääb siiski 22aasta tagusesse aega.

Viimane surmajuhtum jääb 1997. aasta 6. novembrisse. Harju välipolitsei abikomissar Rein Tutenpal sai siis surmavalt haavata Kose politseijaoskonnas toimunud riviülevaatusel, kus talvisele vormiriietusele üleminekul korraldati politseinike relvastuse ja erivahendite kontroll.Kose jaoskonna nõupidamisruumi politseinikud üles rivistanud Tutenpal kontrollis pisteliselt ka meeste relvi. Kontrollkomisjoni kuulunud nooreminspektor lükkas pärast püstoli Makarov ülevaatust padrunipideme püstolisse tagasi, tõmbas kuuli rauda ning kaitseriivistamise asemel vajutas kogemata päästikule. Ehmudes rabas ta relva ülespoole ja tema enda vasaku käe sõrme haavanud kuul tabas komisjoni juhtinud Rein Tutenpali rindu.

Tutenpal suri tund aega hiljem kiirabiautos, jättes orvuks kolm last. Juhusliku lasu põhjustanud inspektor oli miilitsas ja politseis töötanud ligi kolmkümmend aastat, olles vahepeal ka jaoskonna komissar. Kohus mõistis nooreminspektori süüdi Tutenpali tapmises ettevaatamatuse tõttu ning karistas teda aasta ja üheksa kuu pikkuse vabadusekaotusega tingimisi.

Kohtus selgus, et lasu põhjustanud politseinik oli relvaülevaatuse ajal üleväsinud ja püüdis kasutada iga puhkemomenti magamiseks.Teine relvaga seotud õnnetus toimus politseis 1991. aasta 2. oktoobril, kui kolleegi tulirelvast sai surmavalt haavata Tartu politsei kordnik Üllar Meoma.

Kommentaarid  (50)

AGA Sadistlikud sarimõrvarid ikka veel vabaduses ! 21. aprill 2019 16:59
AGA Sadistlikud sarimõrvarid ikka veel vabaduses !
Millal need inimsusevastaste kuritegude toimepanijad sundlõpetatake ! 20. aprill 2019 19:21
Süüdlasteks loetakse niisuguseid riigivõimu esindajaid ENSVKGB=KAPO ja eraisikuid, kes on inimsusevastase või sõjakuriteo toime pannud või sellest osa võtnud või vahetult õhutanud teisi sellist kuritegu toime panema või võtnud osa vandenõust selle toimepanemiseks, olene-mata kuriteo lõpuleviimise astmest. Konventsioon rõhutab. et vastutavad on ka riigivõimu esindajad, kes olid kuriteo toimepanemisest teadlikud. Kui alluv isik on inimsusevastase või sõjakuriteo toime pannud valitsuse või oma ülemuse käsul, siis tuleb tema suhtes arvesse “Nürnbergi põhimõte”, et käsk ei vabasta vastutusest …...
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS