100 aasta möödumist Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest tähistame reedel 5. aprillil austusküünalde süütamisega kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadiku sünnikohas.Foto: Asutava Kogu avaistung Estonia teatris; EAA.3825.1.138.34
Toimetas Marvel Riik 5. aprill 2019 14:47
Täna tähistavad kohalikud omavalitsused Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohtades 100 aasta möödumist Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest.

Riigikogu XIV koosseisu vanim liige Enn Eesmaa kutsub kõiki üles neist üritustest oma kodukohas osa võtma. „Meenutame tänutundega nende 120 mehe ja naise tegevust, kes panid aluse meie riigile ja võtsid vastu Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse,“ ütles Eesmaa.

Sündmused toimuvad kõigi Asutava Kogu liikmete sünnikohtades, 49 kohalikus omavalitsuses. 120 Asutava Kogu liikme sünnikohad on tähistatud kaardil, mille leiab EV100 kodulehelt.

Täpsemat infot sündmuse kohta leiab kohalike omavalitsuste infokanalitest.

Asutava Kogu valimised toimusid 1919. aastal 5.–7. aprillini kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli kõigil vähemalt 20-aastastel kodanikel.

Asutava Kogu ülesanne oli luua Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus ja maaseadus. Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920.

Kuidas jagunes asutav kogu 100 aastat tagasi?

  • ESDTP – Eesti Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei: 41 kohta
  • ETE – Eesti Tööerakond: 30 kohta
  • ER – Eesti Rahvaerakond: 25 kohta
  • EMRL – Eesti Maarahva Liit: 8 kohta
  • ESRP – Eesti Sotsialistide Revolutsionääride Partei: 7 kohta
  • KRE – Kristlik Rahvaerakond: 5 kohta
  • SEE – Saksa Erakond Eestimaal: 3 kohta
  • VKK – Vene Kodanikkude Kogu: 1 koht