Taavi AasFoto: Martin Ahven
Ohtuleht.ee 3. aprill 2019 11:41
Tallinna Halduskohus otsustas 1. aprillil jätta rahuldamata Taavi Aasa kaebuse, kus ta soovis tühistada ettekirjutuse oma taskust kinni maksta linnameedias ilmunud artiklid, kus teda reklaamiti.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tegi 4. juunil 2018. aastal Taavi Aasale ettekirjutuse, kohustades teda tagastama keelatud annetuse summas 1011,84 eurot Tallinna linnale ja kõrvaldama puudused tema poolt  Keskerakonnale esitatud 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania aruandes. Taavi Aas täitis ettekirjutuse 5. juulil.

See puudutas ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ilmunud artikleid, mis loeti kohaliku omavalitsuse poolt erakonna liikme reklaamimiseks tehtud kulutusteks.

"Kohus nõustus ERJK seisukohaga, et vaidlusalune artikkel kuulub poliitilise kommunikatsiooni valdkonda. Kuna artiklis reklaamitakse kaebajat kui Keskerakonna linnapeakandidaati, on kohtu hinnangul tegu kaebaja poliitilise reklaamiga," selgitas Õhtulehele pressiesindaja Anneli Vilu, kes töötab esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuses. "Seega on kaebajat reklaamiva artikli avaldamisel Tallinna linna poolt ja vahenditest kaebajale tehtud juriidilise isiku annetus, mis on erakonnaseaduse kohaselt keelatud." ERJK on kohtu hinnangul õigesti kohustanud Taavi Aasa annetuse tagastama ja sellekohaseid aruandeid muutma.

Taavi Aasa kaebuses rõhutatud asjaolu, et kaebaja ei tellinud artikli avaldamist ega olnud selle avaldamisest teadlik, ei oma kohtu hinnangul tähtsust, kuna erakonnaseadusest ei tulene, et annetuse saamisel oleks oluline saaja aktiivne tegevus või tahe. "Kui erakonnale või erakonna liikmele loovutatakse rahaliselt hinnatav hüve, on igal juhul tegemist annetusega," märkis kohus.

Kohus selgitas veel, et ettekirjutus keelatud annetuse tagastamiseks pole karistus, vaid haldussunni meede seaduse rikkumisele eelnenud olukorra taastamiseks.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.