Allar JõksFoto: Teet Malsroos
Poliitika
1. aprill 2019 17:13

Allar Jõks: EKRE ei saa tühistada kooseluseadust läbi rahvahääletuse (111)

Nädalavahetusel rääkisid Mart ja Martin Helme, et said kooseluseaduse tühistamiseks kuldvõtmekese. Selleks olevat rahvahääletus, ent endise õiguskantsler Allar Jõksi sõnul päris nii see ei käi. 

"Kaugel seitsme maa ja mere taga leiti kuldvõtmeke põhiseaduse punase joone ületamiseks. Usuti, et rahvahääletusega (või tulevikus rahvaalgatusega) saaks kooseluseaduse tühistada," alustas Jõks Facebooki postitust ning lisas, et põhiseadus sellist lähenemist ei talu. 

"Riigikohus on märkinud, et Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt kuulub samasooliste isikute kooselu, kui tegemist on püsiva faktilise partnerlusega, perekonnaelu kaitsealasse. Põhiseaduse § 26 esimene lause annab igaühele õiguse perekonna- ja eraelu puutumatusele. PS §-st 26 koostoimes PS §-s 14 tagatud üldise põhiõigusega menetlusele ja korraldusele tuleneb õigus, et riik kehtestaks piisava õigusliku regulatsiooni, mis võimaldaks tagada samasooliste isikute eraelu puutumatuse.

Sarnaselt tagab PS § 27 lõige 1 muu hulgas õiguse sellele, et seadusandja kehtestaks perekonnaelu õiguse kasutamiseks vajaliku õigusliku raamistiku ja kohased menetlused.Järelikult peab olema loodud õiguslik raamistik samasooliste isikute kooselu jaoks," seletas Jõks. 

"Õiguskantsler saab vaidlustada eelnõu kooseluseaduse tühistamiseks või muu riigielu küsimuse rahvahääletusele panemise stiilis:"Kas peate vajalikuks samasooliste isikute kooselu seadustamist?". Kui õiguskantsler leiab, et rahvahääletusele pandav seaduseelnõu, välja arvatud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, või muu riigielu küsimus on vastuolus põhiseadusega teeb ta Riigikohtule ettepaneku tühistada Riigikogu otsus seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse rahvahääletusele panemise kohta.

Põhiseaduse võimalik täiendamine rahvaalgatuse seadustamiseks ei aitaks samuti kooseluseadust tühistada, sest rahvaalgatusega ei saaks algatada eelnõud, mis oleks põhiseadusega vastuolus. Vastasel juhul võiks algatada eelnõu, et avalik-õiguslik ringhääling peab (loodavat) valitsust ohjeldamatult kiitma.

Eelnev ei tähenda, et õiguslik raamistik peaks olema loodud eraldi seadusega ja kandma nime kooseluseadus. Riigikogul suur kaalutlusruum. Kas muinasjutu lõpp on õnnelik, jäägu igaühe otsustada. Nagu ka see, kas põhiseaduse punane joon on see vertikaalne telg (laenates Ene-Liis Semperilt), mille külge ankurdamine tagab vabaduse, õigluse ja õiguse," kirjutas Jõks.