PÄRAST 115 AASTAT SAABUB TÜHJUS: Sügisest jääb 1904. aastal ehitatud Tudulinna koolimaja lasteta – kool pannakse kinni.Foto: Aldo Luud
Asso Ladva 28. märts 2019 21:45
„Tudulinnast mujale õppima läinud lapsi enam tagasi ei too ja uusi lapsi peale ei tule. Kooli sulgemine on emotsionaalne otsus, mis ei meeldi kohalikele. See on täiesti mõistetav. Aga me ei saa pidevalt endale valetada, sest lõpuks kannatavad lapsed,“ ütleb Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer, kes tegi neljapäeval kohalikule volikogule ettepaneku sulgeda Tudulinna kool.

„Koolis käib 18 last ja lasteaias on 14 last. Järgmisel aastal peaks esimesse klassi tulema üks laps,“ ütleb Tudulinna kooli direktori kohusetäitja Kerstin Kesler. „Kui vaadata kooli ajalugu, siis viimased kümme aastat on selle sulgemine kogu aeg teemaks olnud.“

Kesler on Tudulinna kooli juhtinud sügisest saati. Tal on kahju, et vana, kuid kodune koolimaja jääb tühjaks: „Aga meie kahjuks ei otsusta.“

„Tudulinna koolis õpib palju hariduslike erivajadustega õpilasi,“ selgitab Soomer. „Järgmisel õppeaastal oleks nende osakaal tõusnud 50 protsendi lähedale. Aga tugispetsialisti Tudulinna koolis ei ole. Pole õnnestunud ka ühtki leida. Mis väiksest kohast rääkidagi, kui isegi linnad on tugispetsialistide leidmisega hädas. Inimesi jääb vähemaks ja häid spetsialiste on järjest raskem leida.“

PÄRAST 115 AASTAT SAABUB TÜHJUS: Sügisest jääb 1904. aastal ehitatud Tudulinna koolimaja lasteta – kool pannakse kinni. Foto: Aldo Luud

Hariduslike erivajadustega laste osakaalust suure osa annab Tudulinnas tegutsev mittetulundusühingu Maria ja Lapsed asenduskodu. Soomeri sõnul soovivad ka nemad oma hoolealustele parimat ning asenduskodu juhataja Karis Mugamäe teatas vallale, et nende hoole all olevad lapsed saaksid Iisaku gümnaasiumis parema hariduse kui kohalikus väikekoolis.

Soomer kinnitab, et Tudulinna kooli kümnest õpetajast vaid kolm vastavad kvalifikatsiooninõuetele. See mõjub hariduse kvaliteedile ja paljud kohalikud elanikud on seepärast oma järeltulija teise kooli viinud – tervelt 16 Tudulinna last õpib kuskil mujal. Lähimasse kooli on 15 kilomeetrit – transpordi õpilastele suudab vald igal juhul korraldada.

„Oleme kõik mitu korda läbi analüüsinud,“ selgitab Soomer. „Otsusega viivitades jäävad kannatajaks lapsed. Kui laps on oma klassis ainus, siis tal puudub igasugune võrdlusvõimalus. Aga kool on sotsialiseerumise koht, ka see on osa haridusest. Pealegi on Iisakul kunsti- ja muusikakool ning väga head sportimisvõimalused.“

Lasteaed Tudulinnast siiski ei kao. Praegu ühise asutusena töötava lasteaia-põhikooli lasteaiaosa liidetakse Iisaku lasteaiaga, kuid jääb tegutsema oma praegustesse ruumidesse.

Vastavalt seadusele tuleb muudatustest haridusasutuste töös lastele ja lapsevanematele vähemalt viis kuus ette teatada. See tähendab seda, kõik koolide sulgemised tuleb linnadel-valdadel ära otsustada hiljemalt 1. aprilliks.