Eesti uudised

Looduskaitse selts käib Rail Balticu trassi pärast kohut (27)

Siim Randla, 29. märts 2019 05:45
Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust, mittetulundusühing Eesti Looduskaitse Selts  ja Eesti Geograafiaselts esitasid halduskohtule kaebuse Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute kohta, millega määrati kindlaks Rail Balticu raudtee trassi asukoht ja praegu käib vaidlus ringkonnakohtus.

Kaebajad rõhutavad, et nad ei ole iseenesest Rail Balticu rajamise vastu, ent soovivad, et seda tehtaks dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ning asjakohaste uuringute põhjal. Praeguses planeeringumenetluses ei ole analüüsitud kõiki asukohaalternatiive. Eelkõige pole seal hinnatud senise raudteetrassi koridori ärakasutamist. Kui vana raudteetrassi kasutataks vähemalt osaliselt ära, vähendaks see keskkonnale põhjustatvat negatiivset mõju, mis kaasneb uute alade kasutuselevõtuga paratamatult. Ette heidetakse sedagi, et keskkonnamõjud tehti kindlaks ebapiisava info põhjal. Paljudele kohtus esitatud vastuoludele ja puudustele on juhitud tähelepanu ka planeerimismenetluse jooksul, kuid menetlejad on  neid arvestanud.
Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal märkis, et uue ja olemasoleva trassi keskkonnamõju all ei peaks mõtlema ainult looduskeskkonda , vaid ka inimkeskkonda. Näiteks peatused, mis praegu on asulates sees või servas nihkuvad kilomeetrite kaugusele, mille tõttu paljud loobuvad rongi kasutamisest, sõnas ta. 
Humal märkis, et käimasolevas kohtumenetluses nõudis kohus rahandusministeeriumilt dokumentide esitamist jaanuari lõpuks, kuid ministeerium viivitas esitamisega üle tähtaja ning nõudis nende varjamist looduskaitsjate eest. „Ringkonnakohus selle nõudmisele ei allunud,“ rääkis Humal.
Peale antud kaebuste vaidlustasid maakonnaplaneeringud ka Kangru külaselts ja kaks eraisikut.

Samal teemal

29.10.2019
ÕL VIDEO | Siiri Sisask: kui Rail Balticu trass läheks minu maja tagant, koliksin Eestist minema
24.07.2019
Rail Balticu kohtuvaidlus kaevati edasi riigikohtusse
18.04.2019
Rail Balticu vahearuanne: rongid hakkavad sõitma 2026
26.03.2019
Riigi makstav rekordhüvitis garaažiomanike nukrat meelt ei paranda