Euroopa Parlament Strasbourgis autoriõiguste direktiivi osas hääletamas. Foto: EPA/Scanpix
Aare Kartau 27. märts 2019 15:57
Eile otsustas Euroopa Parlament, et reformitud autoriõiguste direktiiv – täies hiilguses – läheb Euroopa Liidu liikmesriikides peagi käiku. Kogu direktiivi vastuvõtmise poolt oli üsna suur enamus. Tõenäoliselt olulisemgi hääletus toimus eelnevalt direktiivi muudatuste (artiklite 11 ja 13 kustutamise) osas, mis lõppes väga napilt. See hääletustulemus ning häälte hilisem muutmine protokollis on tekitanud palju segadust.

Euroopa Parlamendi saadikutel on õigus muuta hääletusel antud häält hiljem protokollis. See ei muuda ega mõjuta kuidagi hääletustulemust, kuid võimaldab jätta protokolli märge, juhul kui saadik hääletas valesti, muutis meelt, või jäi näiteks üldse hääletuse ajal magama. Mugav lahendus, aga täielikult kasutu.

Kui kõik oleksid hääletanud nii, nagu on praegu protokollis...

Eriti painavalt jääb see kehtima 26. märtsi autoriõiguste direktiivi n-ö eelhääletusel, kus oli küsimuse all internetikasutajate jaoks kõige tormilisema vastukaja saanud artikkel 11 ja artikkel 13 eemaldamine. Hääletustulemus oli vaid viis(!) enamhäält mõlema artikli kustutamise vastu. Europarlamendi saadik Madalmaadest – Marietje Schaake, teatas oma Twitteri kontol, et mitmed saadikud muutsid oma häält hiljem protokolli tarvis, ning praegu oleks tulemus teine.

Ja nii ongi. Europarlamendi hääletusprotokollis (Protokoll. Nimeliste hääletuste tulemused - Lisa) võib leida leheküljel 51 (Hääletuste parandused ja hääletuskavatsused), et kokku muutsid direktiivi sisu muutva ehk artiklite kustutamise hääletusel 13 saadikut oma häält (kümme saadikut muutis oma hääle artiklite kustutamise poolt, kaks tükki vastu ja üks erapooletuks). Seega võiks lõplikku protokolli lugedes arvata, et hääletusenamuse said hoopis sisumuutjad ning artiklid 11 ja 13 oleksid tõenäoliselt (vähemalt praegusel kujul) ajaloo prügikastis. Siiski, nagu varem mainitud, ei kujunda muutused protokollis tegelikku hääletustulemust ümber.

Valikus on vaid kolm nuppu – ikka on võimalus valesti vajutada

Portaal Medium teatab halenaljakast seigast Rootsi saadikutega. Just kolm europarlamendi saadikut Rootsist olidki nende 13 seas, kes oma häält muutsid. Üks siis hiljem sisumuutmise vastu (Marita Ulvskog) ja kaks selle poolt (Peter Lundgren ja Kristina Winberg). 

Rootsi demokraadid, kelle hulka kuuluvad Lundgren ja Winberg, on lisanud ka kommentaari oma eksimuse kohta: „Täna hääletasime kolmes asjus autoriõiguste direktiivi kohta. Ühel hääletusel vajutasime me valet nuppu: sellel, mis määras hääletuse järjekorra. Kui see oleks õigesti läinud, oleksime me saanud hääletada artikkel 13 kustutamise poolt, nagu soovisime.“ 

Nagu näha, siis kõikus hääletuse tulemus rohkem piiri peal, kui varem arvati. Aga nagu juba mainitud, siis Euroopa Parlamendis läheb arvesse ainult saadiku valik hääletushetkel – mis on vajutatud, see loeb.