Eesti uudised

Organiseeritud kuritegevus: rusikas riigivõimu taskus (3)

Eerik Heldna, kaitseväe luurekeskuse ülema asetäitja, 25. märts 2019 12:29
Foto:
Näiteid kuritegevuse ja riigivõimu ohtlikust sümbioosist ei pea kaugelt otsima. Venekeelse organiseeritud kuritegevuse tihe seos Venemaa eriteenistuste ja teiste võimuharudega ei ole fantaasia, vaid korduvalt kinnitust leidnud tõsiasi.

Sisuliselt on organiseeritud kuritegevus ja Venemaa julgeolekuasutused lahutamatud. Venemaa organiseeritud kuritegevuse juhtfiguur Otari Kvantrishvili on koguni väitnud, et: "... päris maffia organisaator oli Lenin, kes lõi kriminaalse riigi."

Isegi NSVL presidendi Mihhail Gorbatšovi nõunik Juri Maltsev on öelnud: "Tänapäeva Venemaal on organiseeritud kuritegevus ja valitsus üks ja sama asi. Nad on sama valitseva eliidi kaks kätt. Lühidalt, sul on kriminaalne riik, mis kasutab kurjategijaid, jõustamaks seda, mida kutsutakse seaduseks."

Ühised huvid

Selle ilmekaks näiteks on ka 2008. aastal USA narkokontrolliagentuuri (Drug Enforcement Administration – DEA) poolt illegaalse relvakaubanduse eest vahistatud Vene sõjaväeluure (GRU) sidemetega Viktor But, kelle vahistamine tõi kaasa diplomaatiliste suhete jahenemise USA ja Venemaa vahel.

But vahistati 2008. aastal Tais ja anti 2010. aasta novembris Ameerika Ühendriikidele välja. Toona esinesid USA eriagendid Kolumbia revolutsiooniliste relvajõudude ehk FARC-i esindajatena ning But oli valmis müüma neile õhutõrjerakette ja muud relvastust, mida oleks saanud kasutada Kolumbia narkosõdades osalenud Ameerika eriüksuste vastu.

5. aprillil 2012. tunnistas USA kohus Viktor Buti süüdi relvade müümises terroristidele ameeriklaste tapmiseks ja mõistis ta 25 aastaks vangi.
Ekspertide arvates on 700 maa-õhk tüüpi Igla raketi müügipakkumine Buti poolt kuriteo matkimise käigus ilmne viide Buti kõrgel tasemel kontaktidele Venemaa võimuladvikus.

Ega asjata reageerinud Vene võimud Buti vangistamisele ägeda kriitikaga. Moskva sõnul oli tegemist alusetu ja eelarvamustel põhineva otsusega, mis võib oluliselt pingestada Venemaa ja USA suhteid. Vene riigiduuma välissuhete komitee esimees Aleksei Puškov tegi aga president Barack Obamale üleskutse, et ta Butile viivitamatult armu annaks. Vene välisministeerium lubas tarvitusele võtta kõik vajalikud meetmed, et But Venemaale tagasi tuua, ning Venemaa justiitsministeerium alustas Buti väljanõudmise protseduuri.

Seekord ei kõlanud küll vähemalt avalikult Venemaa valitsusringkondade väide, et selliseid asju saab osta sõjaväepoest, Vojentorgist, nagu võis kuulda selgitusena küsimusele, kust said Donbassi "separatistid" lahingutehnikat, sealhulgas tanke ja suurtükke.

Käsi peseb kätt

Ka Vene agressioonis Ukraina riigi vastu mängis ja mängib olulist rolli Vene julgeolekustruktuuride seotus organiseeritud kuritegevusega Ukrainas. Venekeelne kuritegelik allilm Ukrainas tegi lihtsa arvutuse: milline režiim pakub soodsamaid kokkuleppeid kuritegeliku tegevuse jätkamiseks? Arvestades, milliseks olukord kujunes, on arvutuse vastus vist üheselt arusaadav.

Nii kasutasid Venemaa julgeolekustruktuurid Krimmi anneksiooni läbiviimisel kuritegelikke grupeeringuid Bašmaki ja Salem. Viimase liidriks on peetud tänast nn Krimmi peaministrit Sergei Aksjonovit, kes on kuritegelikes ringkondades tuntud kui "Goblin". Mees, kelle kontol on väljapressimisi, asutuste ja firmade ülevõtmisi ning muid raskeid kuritöid. Teda on kahtlustatud ka paljude vastaste peksmises ning mitme inimese tapmises.

Tulevahetustes on Aksjonov ka pihta saanud ja olnud haiglaravil. Kriminaaluurimised, mis üheksakümnendate lõpus Aksjonovi vastu algatati, jäid aga kuhugi toppama ja haihtusid. Ja siis äkki, millalgi 2000. aastate lõpul, hakkas Aksjonov, keda varem teati ka kui inimest, kellel on raskusi pikemate kui kolmesõnaliste lausete moodustamisega, ühtäkki tegelema poliitikaga, saades selleks tegevuseks nii suunised kui vahendid Moskvast.

Lõpuks punalippude lehvides Krimmi valitsust juhtima asudes esitaski Aksjonov koheselt Venemaa liidrile Vladimir Putinile abipalve korra ja rahu taastamiseks poolsaarel. Samal päeval andis Vene parlamendi ülemkoda ühel häälel Putinile loa kasutada Ukraina territooriumil Vene vägesid. Selge näide kuritegelike ringkondade otsesest seotusest Vene ametliku võimuladvikuga ning nende huvide kokkulangemispunktidest.

Muide, Ukraina sündmuste ja organiseeritud kuritegevuse seost iseloomustab hästi 2014. aastal Venemaa presidendile rahvusvahelise organisatsiooni OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) antud omapärane tiitel "Man of the Year in organized crime" (aasta mees organiseeritud kuritegevuse maailmas).

Laiapindne julgeolekuoht

Riiklikul tasemel tegutseva organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks ei piisa tavapärastest politseimeetoditest. See on unikaalne nähtus, oht, mida EL ja NATO julgeolekuasutused ei saa ignoreerida. Ka ei ole venekeelne organiseeritud kuritegevus olnud sugugi vaid hübriidoht.

Relvastatud kurjategijate gruppe kasutasid false flag taktika eesmärgil Vene julgeolekustruktuurid muuhulgas otseste relvastatud rünnakute läbiviimisel ja seda oluliselt varem, kui pildile ilmusid "rohelised mehikesed".

Pikemalt loe juba Kaitse Kodust!

Tekst: 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee