Foto: Daisy Lappard
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 22. märts 2019 08:45
1. oktoobrist on Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel keelatud toidu ja joogi serveerimine plasti sisaldavates ühekorranõudes ja plastist söögiriistade kasutamine.

Küll on lubatud aga kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.

Ühtlasi on Tallinnas avaliku ürituse korraldaja kohustatud tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid eraldi. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Vastavalt linnavolikogu määrusele ei reguleerita pandimärgisega pudelite ja purkide kasutamist avalikul üritusel.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on avalikul üritusel plasti sisaldavate ühekorranõude keelamise eesmärk vähendada keskkonnale ohtlike plastijäätmete teket, parandada inimeste jäätmealast keskkonnateadlikkust ja soodustada korduskasutatavate nõude kasutamist. „Plasti sisaldavad ühekorranõud moodustavad avalikul üritusel tekkivatest jäätmetest suurema osa. Plastijäätmed sisaldavad kergesti lenduvat ja looduses väga kaua lagunevat materjali, mis ohustab nii maismaa- kui ka mereelustikku ja saastab keskkonda,“ nentis Izmailova. „Avalikul üritusel jäätmete liigiti kogumine aitab loodetavasti muuta ka elanike käitumisharjumusi ja parandab nende jäätmealast teadlikkust. Elanike teadlikkuse järjepidev parandamine jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse valdkonnas on ühtlasi üks meede, mis aitab täita Tallinna jäätmekavas seatud eesmärke.“

Plasti sisaldavate ühekorranõude asemel on võimalik kasutada näiteks papist, puidust, bambusest, palmilehtedest, suhkruroost või muust kompostitavast materjalist valmistatud ühekorranõusid ja -söögiriistu. Samuti võib üritusel tagatisraha eest kasutusse anda korduskasutatavaid topse ja muid nõusid. Kompostitavast materjalist nõusid pakuvad turul ühekorrapakendeid müüvad ettevõtted.