HAGEJAD: Oliver Kruuda (paremal) sõnul ei tasuks maksmistähtajaks panna 1. aprilli, sest kostja võib seda kuupäeva liiga tõsiselt võtta. Vasakul Oliver Kruuda esindaja vandeadvokaat Helmeri Indela.   Foto: Juhan Haravee
Juhan Haravee 19. märts 2019 21:00
Eile  jõudis Harju maakohtus kompromissi sõlmimisega lõpule suurärimees Oliver Kruudale kuuluva KR Juhtimisteenuse ASi  ja reklaamiärimees Paavo Pettai vahelise vaidluse kohtulik arutamine. Ärimehed  sõlmisid kohtus kompromissi: Kruuda saab raha tagasi. Tõsi küll, veidi vähem, kui lootis, aga ikkagi.   

Oliver Kruuda esitas 29. juunil 2017 kohtusse hagi Keskerakonna maine kujundajana tuntud Paavo Pettai vastu, nõudes talt välja juba kolm aastat tagasi möödunud tagasimakse tähtajaga laenu, intressid ja viivise.Pettai lepinguline esindaja vandeadvokaat Raiko Lipstok ütleb, et kostja ei vaidlusta laenulepingu sõlmimist, kuid lisab: „ Kostja (Paavo Pettai) hinnangul oli kokkulepe tema ja laenu andnud isiku (Oliver Kruuda) vahel, et seda laenu ei pea kunagi tagasi maksma.“ Pettai esindaja palub kohtult võimalust kommenteerida kostja poolt mullu 28. septembril esitatud kirjalikku kompromissettepanekut, et muuta või täpsustada Lipstoki sõnul üht seal seisvat nüanssi ja teha uus ettepanek.

„Meie kompromissettepaneku tuum oli selles, et kostja on valmis ära maksma kogu hagetava põhinõude käeoleva aasta lõpuks,“ ütleb Lipstok. „Sama tähtaja jooksul maksma selle summa pealt ka intressi ja tasuma ka hageja menetluskulud – 14 päeva jooksul alates kompromissi kinnitamisest – ja maksma tagasi poole riigilõivust, kui kompromiss kinnitatakse.“

Kompromissi järgi pääseks Pettai viivise maksmisest ja intressi osast, mida hageja nõuab 2017. aasta teatud kuude eest.

„Et motiveerida hagejat selle ettepanekuga nõustuma, parandame seda selliselt, et põhinõudest, mida kostja on nõustunud tasuma selle aasta lõpuks, on Pettai valmis tasuma ära ka kuu aja jooksul alates kompromissi kinnitamisest,“ selgitab Lipstok. „Põhjus on selles, et kostjal ei ole füüsiliselt kogu seda raha kusagilt võtta. 100 000 osas on ta aga pidanud inimestega läbirääkimisi, et nad oleksid valmis talle selle summa laenama. Seega näeks hageja raha, mida ta nõuab, juba varem. See oleks mõistlik just tema huvisid silmas pidades, sest kui ta pole nõus, jõuab menetlus tõenäoliselt kõrgematesse kohtuastmetesse ja tal ei õnnestu selle aasta lõpuks midagi kätte saada.“

Ülejäänud osa põhinõude summast ehk ca 170 000 eurot maksaks Pettai oma esindaja väitel Kruudale ära selle aasta lõpus.

Põhinõudega enam-vähem sama suure viie aasta eest sisse nõutava viivise ohverdamine ületab Kruuda valuläve – mida see reklaamimees ometi mõtleb!

Kohus teeb vaheaja, et  Kruuda ja tema advokaat Helmeri Indela saaksid Pettai-poolset raskesti mõistetavat kompromisspakkumist isekeskis seedida.

Tagasi saali jõudes teatab Kruuda advokaat, et vastutuleku märgiks nõustutakse viivise protsenti vähendama kaheksale, kuid hageja ei kavatse sellest loobuda. Viivis kahaneb arutluste käigus kõigepealt 102 000 eurole ja siis juba 100 000-le. Hageja menetluskuludest, mis küünivad ligikaudu 9000 euroni, lahutatakse 1700, ehk pool riigilõivu summast, ning seegi liidetakse Pettai võla hulka.

Pettai võib kodustki ilma jääda

„Meil ei ole mõtet üksteisele lolli juttu ajada,“ pöördub Pettai Kruuda poole. „Meil ei ole mõtet sellist debiilset juttu ajada. On ju selge, mis asjaoludel me selle laenulepingu sõlmisime, kus me seda tegime, kes seal juures olid ja kes seda vahendasid – sa tead seda kõike. Tegemist ei ole mingi laenusuhtega. See oli erakonna rahastamine ja sa teadsid seda. Kui sa ei taha tõtt tunnistada, ei saa ma midagi teha. Jäägu see sinu hingele! Mina tegin praegu ettepaneku, mis küll vastikul moel, kuid kuidagi siiski asja minu jaoks ära lahendab.“

„See ei olnud kunagi erakonna rahastamine,“ vastab Kruuda emotsionaalsele Pettaile rahulikult. „Võib-olla on keegi sulle need sõnad suhu pannud. Olin sinu vastu heatahtlik ja tolerantne 2017. aasta kevadel, kuid sa tahtsid mind aegumisega ära trikitada.“ Kohus katkestab vaidluspoolte emotsionaalseks kiskuva mõttevahetuse.

Jälle tehakse vaheaeg – seekord lahkuvad saalist kostja ja tema esindaja, et hagejate vastutulekuid veidi seedida.

Veidi vähem kui kolm tundi pärast istungi algust sünnib kompromiss, millega mõlemad pooled näivad pika hambaga nõustuvat. Kokku lepitud maksegraafiku järgi peab Pettai kompromissi kinnitamisele järgneva kuu jooksul maksma Kruudale 100 000 eurot ja ülejäänud summa olgu makstud hiljemalt järgmise aasta ehk siis 2020. aasta 1. septembriks, mille pakkus tähtajana välja kohus.

Kui viimasedki tehnilised takistused kompromissi sõlmimise teel on ületatud, kirjutavad  Kruuda ja Pettai paberile alla ja annavad selle kohtule üle. Viimane selgitab pooltele, et kui ükski sõlmitud kompromissi tingimus jääb täitmata, muutub allkirjastatud paber täitevmenetluse aluseks. Kruuda esindaja püüdis Pettaile vähemalt kahel korral meenutada, et võlgniku varale on pandud hüpoteek ja õhus on võimalus, et ta võib kodustki ilma jääda. Kohtu sõnul lõpetab kompromissi kinnitamine selle kohtuvaidluse kahe ärimehe vahel ja samu nõudeid ei saa enam esitada. 

Lõpuks tänas kohus vaidluspooli konstruktiivse suhtumise eest kompromissi leidmisel ja kuulutas istungi lõppenuks.