Eesti uudised

Kovalenko: otsus on tulenenud avalikust survest

AKADEEMILINE PETTURLUS: Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd osutusid plagiaadiks (114)

Hindrek Pärg, 19. märts 2019 16:45
Anastassia Kovalenko koos magistritööga 2015. aastal.Foto: Stanislav Moškov
Tartu Ülikooli moodustatud komisjon otsustas täna, et Sotsiaaldemokraatide nimistus ebaõnnestunult riigikokku kandideerinud Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd on plagiaadid. 

Komisjon uuris Kovalenko magistritöid, mis olid kaitstud 2015. aastal õigusteaduskonnas ja 2017. aastal majandusteaduskonnas. Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm ütles Õhtulehele, et komisjoni otsuse järgi on mõlema väitekirja puhul tegu akadeemilise petturlusega. 

Samal teemal

"Mõlemas magistritöös esines läbivalt liiga palju eksimusi viitamisreeglite vastu. Viitamiseeskirjade rikkumine on ulatuslik, kohati tervete lõikude ja lehekülgede kaupa," kommenteeris Kurm. 

Teisipäevase otsusega lõppes ka komisjoni töö. Koostatud materjalid antakse üle ülikooli juhtkonnale, kes tutvub kõigepealt komisjoni seisukohtadega. Seejärel saavad oma nägemuse komisjoni seisukohtade kohta avaldada teised osapooled, sealhulgas üliõpilasesindus ja Anastassia Kovalenko. Juhtkonnale jääb lõplik otsus, kas sotside nimistus riigikokku kandideerinud noorpoliitkul jäävad magistrikraadid alles. 

"Suhtume akadeemilise petturluse juhtumitesse väga tõsiselt. Tahame teha järgmise otsuse väga kaalutletult, sest sellise juhtumi puhul praktika puudub ja otsusega loome pretsedendi," kinnitas Kurm.

Kuna selline juhtum on ülikoolile esmakordne, arutatakse protseduurireegleid ka juristidega. Selle tõttu võib ülikool lõpliku otsuseni jõuda alles mitme nädala pärast. 

Sotsiaalmeedias avaldatud vastuses kirjutab Kovalenko, et kuigi ta austab komisjoni seisukohta, pole tema meelest tegu proportsionaalse otsusega. "Otsus on tulenenud avalikust survest. 

Ma siiamaani ei pea enda tööd plagiaadiks, nagu seda teeb meedia. Minu töö puhul saame rääkida tehnilistest puudustest, kus mul esinevad lõigud, mis on jäänud nõuetekohaselt viitamata. Ka komisjon ei pea minu tööd plagiaadiks, vaid põhjendab seisukohta viitamisreeglite rikkumisega," seisab avalduses. 

Ta lisab, et mõlemad magistritööd said heakskiidu juhendajatelt, komisjonilt, retsensendilt ning läbisid ka plagiaadikontrolli. "Ka komisjon ei pea minu tööd plagiaadiks, vaid põhjendab seisukohta viitamisreeglite rikkumisega. Samas olen kõik allikad välja toonud kasutatud materjalide all ning pole kordagi püüdnud teiste mõtteid esitleda enda mõtetena või esitada kellegi teise tehtud tööd enda nime alt," kirjutab Kovalenko.