Sisuturundus

PUUST JA PUNASEKS: kuidas toimib laenu võtmise protsess?  

Compara.ee, 19. märts 2019 10:08
Foto: Envato Elements
"Alustama peaks paarile küsimusele vastamisest. Milleks täpselt soovin laenu võtta ja kas laenu võtmine on ainus lahendus? Kas võetav laenukohustust parandab mu elujärge või hoopis halvendab seda? Nende küsimuste peale mõtlemine aitab vältida valede laenuotsuste tegemist ja endale liiga suure laenukohustuse võtmist. Kui laen hakkab inimese senist käitumist oluliselt mõjutama, on oht, et varem või hiljem tekivad tagasimaksetega probleemid,“ räägib laenuportaali Compara juhatuse liige Ando Noormets.

Laenu taotlemiseks peab olema täidetud neli põhilist eeldust:

1) taotleja peab olema vähemalt 21 eluaastat vana

2) taotlejal peab olema pangakonto

3) taotlejal peab olema regulaarne ametlik sissetulek

„Kõigi laenu soovijate osas tehakse põhjalik taustakontroll. Laenuandjad on viimaste aastate jooksul oluliselt täiendanud enda analüüsimudeleid, samuti kasutatakse erinevaid avalikke registreid veendumaks taotleja maksevõimes,“ toob Ando Noormets välja.

Compara laenuportaalis on taotluse esitamine ja pakkumiste saamine tehtud kliendile maksimaalselt lihtsaks. „Kõik vajaminevad küsimused leiab klient elektroonilisest taotlusvormist, mille täitmine ei nõua enam kui mõni minut. Kliendi maksevõime hindamiseks küsitakse andmeid elukoha, sissetuleku suuruse, olemasolevate kohustuste, töökoha kohta,“ selgitab Noormets.

Samuti peab taotleja olema valmis esitama oma pangakonto kuue kuu väljavõtte, kui laenuandja seda täiendavalt küsib.

„On oluline, et kõik taotluses märgitud andmed vastaks tegelikkusele. Kui selgub, et taotleja on esitanud valeandmeid või olnud ebatäpne, on laenuandjal võimalus oma pakkumist muuta või tehingust taganeda,“ lisab Noormets.

Suuremad laenusummad nõuavad tagatist

Laenu tagatise vajaduse määrab ennekõike laenu kasutamise otstarve, samuti taotletava summa suurus. „Üldjuhul on tagatis teemaks laenudel alates paarikümnest tuhandest eurost. Vara, näiteks auto, paadi või ka kinnisvara ostmisel, on tavaks, et laenu tagatiseks jääb laenuga soetatav vara. Olgu selleks siis auto, paat või kinnisvara,“ toob Noormets välja.

Tarbimisega seotud laenude puhul, mille summad on väiksemad, keskmiselt kuni 2000 eurot, tagatist laenuandjad üldjuhul ei nõua.

Raha väljamakse aeg sõltub konkreetsest laenuandjast, kuid üldjuhul toimub see lepingu allkirjastamisele järgneva ööpäeva jooksul. „Tuleb arvestada, et laenuandja võib täiendavalt nõuda, väljamaksele eelnevalt, isiku tuvastamist. Sel juhul sõltub laenusumma väljamakse juba sellest, millal laenu võtja teeb vajaliku tuvastustoimingu,“ lausub Noormets. Sellekohased täpsed juhised annab kliendile laenuandja ise.

Mida teha, kui laenu tagasi maksmisel tekivad probleemid?

Üldjuhul kaasnevad mistahes maksete hilinemisega trahvid, mida arvestatakse iga viivitatud päeva eest. Seega, kui vähimgi viivitus tagasimaksega tekib, tuleks sellest laenuandjale teada anda. Oluline on laenuandjat informeerida, mitte oodata laenuandja-poolset reageeringut.

„Compara ise laenu ei väljasta, mistõttu kõik laenu väljastamise, selle tagasimaksete ning maksete hilinemisega seotud tingimused tulenevad iga konkreetse laenuandja laenulepingust ja tema üldtingimustest. Seega on oluline lugeda hoolikalt läbi, enne lepingu allkirjastamist, nii leping kui laenuandja üldtingimused,“ toonitab Noormets.

Compara aitab taotlejal erinevate laenutingimuste vahel orienteeruda ja valida välja tingimustelt sobivaima. Seejuures arvestades nii laenu intressi, tagasimakseid, tasusid, kui kõiki teisi lepinguga seotud tingimusi.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee