Parasitoid Aphelinus abdominalis ja suur kartuli-lehetäi Macrosiphum euphorbiae.Foto: Nigel Cattlin / Alamy
ohtuleht.ee 15. märts 2019 19:16
Keskkonnasäästliku kahjuritõrje üks sammas on looduslikult esinevad röövtoidulised lülijalgsed ehk kahjurite looduslikud vaenlased. Sealhulgas ka oma eluks peremeesorganismi vajavad parasitoidid, kes suudavad soodsate tingimuste korral edukalt hoida kahjurite arvukust nii madalal, et keemilist tõrjet pole tarviski.

Selle asemel, et soodustada parasitoidide liigirikkust ja arvukust põldudel, kasutatakse aga erinevaid taimekaitsevahendeid, mis on kahjulikud ka kasulikele organismidele.

Eesti Maaülikooli, Cardiffi Ülikooli ja Ghenti Ülikooli uurimus vaatles, kas ja kuidas mõjutavad putukamürgi (neonikotinoid tiaklopriid) madalad doosid koosmõjus erinevate fungitsiidi (tebukonasool) kontsentratsioonidega kiletiivalistele parasitoididele. Mudelobjektiks oli parasitoid Aphelinus abdominalis – laialdaselt levinud liik, keda kasutatakse ka edukalt biotõrjes lehetäide vastu, vahendab Eesti teadusinfosüsteem.

Varem ei ole pestitsiidide riskianalüüsides käsitletud insektitsiidide ja fungitsiidide koosmõju, ehkki taimekasvatajad kogu Euroopas kasutavad neid sageli koos paagisegudes. Kuna hiljuti keelustati Euroopa Liidus kolme neonikotinoidi (imidaklopriid, klotianidiin ja tiametoksaam) kasutamine, suureneb tiaklopriini kasutamine tõenäoliselt veelgi.

Ajakirjas PLOS One avaldatud uurimusest selgus, et neonikotinoidi toksiline mõju võimendus koosmõjus fungitsiidiga. Uurimuses ilmnes ka tiaklopriidi madalate dooside ülimalt toksiline võimendatud koosmõju tebukonasooliga parasitoidi populatsioonile. Dooside kontsentratsioonid vastasid neile, millega parasitoidid potentsiaalselt põllul kokku puutuvad.