Pootsi hooldekoduFoto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 27. veebruar 2019 10:02
Pootsi hooldekodus tüli käigus toakaaslase tapnud 84aastane naisterahvas on ekspertiisi järgi süüdimatu ega vaja sundravi, seetõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalasja.  

Möödunud aasta 24. mail kaotas Pootsi hooldekodus oma elu 87aastane naine.

„Kriminaaluurimise käigus selgus sündmuste käik: öösel tekkis toanaabrite vahel arusaamatus või konflikt, mille peale 84aastane naine ärritus ja peksis oma 87aastast toanaabrit korduvalt jalutuskepiga. Eakas kannatanu sai tõsiseid koljuvigastusi ning suri kohapeal. Hooldekodu töötaja avastas juhtunu mõnda aega hiljem,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt.

Eaka naise süüdimatuse tõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalasja.

„Oleme kohalikku omavalitsust kriminaaluurimisest ning selle lõpetamisest teavitanud. Naine on praegu teises hoolekandeasutuses, allub vabatahtlikult ravile ning on kohaliku omavalitsuse esindaja kinnitusel personali piisava tähelepanu all,“ kinnitas Kütt.

„Kogutud tõenditest piisaks süüdistuse esitamiseks, kuid seadus seda teha ei võimalda,“ selgitas prokurör Merry Tiitus. „Psühhiaatriline ekspertiis näitas, et teo toimepanija ei ole võimeline oma teost ega süüdistusest aru saama, samuti ei oleks ta võimeline kandma karistust. Tavaolukorras taotleksime kohtult sellise inimese allutamist sundravile, kuid ekspertiis kinnitas, et sundravi ta ei vaja. Sellises olukorras ei ole seaduse järgi kriminaalasja kohtusse saatmine võimalik.“

Prokuratuur juhtis esmaspäeval sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjas  tähelepanu sellele, et võib-olla peab osades hooldekodudes turvalisuse tagamiseks lisanõuded paika panema.

„Uurimise käigus ilmnes, et Pootsi hooldekodus kehtiv kord ei taganud kriitilises olukorras personali kohest sekkumist. Märgukirjas soovisime juhtida sellele ka sotsiaalministeeriumi tähelepanu,“ ütles prokurör.