Eesti uudised

Risti kogudus läheb riigi vastu kohtusse (40)

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 27. veebruar 2019 09:48
Risti kirikFoto: Mati Hiis
Risti kogudus läheb ajalooliste müntide ja keskaegsete puitskulptuuride pärast riigi vastu tsiviilkohtusse.

Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) Risti kogudus tahab lahendada aastaid kestnud vaidluse selle üle, kellele peaks kuuluma Risti kirikust aastatel 2010-2011 leitud 1197 ajaloolist münti. Samuti soovib kogudus tagasi enda valdusesse Nõukogude režiimi ajal kirikust restaureerimisele viidud 14. sajandil nikerdatud üle-elusuuruses puitskulptuure ristilöödud Kristusest, neitsi Maarjast ja apostel Johannesest ehk Võidukaaregruppi.

Samal teemal

Risti kogudus pöördub vaidluse lahendamiseks tsiviilkohtusse, sest läbirääkimiste käigus pole riigiga omandiküsimuses mõlemat osapoolt rahuldava tulemuseni jõutud. Halduskohus, mis lahendab isikute ja riigi vahelisi vaidluseid, leidis sama vaidluse läbivaatamisel 2017. aastal, et seda peaks läbi vaatama tsiviilkohus.

“Risti kogudus arvab, et aastasadade jooksul kiriku põranda alla sattunud mündid olid mõeldud annetusena kirikule, riik seevastu peab leidu enda omaks. Kuna erinevad püüdlused omandiküsimuses riigiga kokkuleppele jõuda on liiva jooksnud, ei näe kogudus muud võimalust kui kohtusse minna,” ütles Risti koguduse juhatuse aseesimees Marko Paloveer.

Kogudust esindava advokaadibüroo Leppik & Partnerid vandeadvokaadi Heidi Rajamäe-Pariku sõnul pole müntide kuuluvust siiani selgeks vaieldud. 

“Muinsuskaitseseaduse järgi kuuluksid leiud riigile ainult siis, kui omandit pole võimalik kindlaks määrata. Kogudusest leitud mündid kuuluvad aga valdaja omandi eelduse järgi kogudusele ning riik ei ole vastupidist tõendanud,” ütles Rajamäe-Parik.

Kokku 1381 esemest, sealhulgas 1197 mündist koosnev leid avastati 2010.-2011. aastal Risti kirikus toimunud restaureerimise ja arheoloogiliste uuringute käigus. 1197 leitud münti pärinevad 13.-20. sajandist, suurem osa müntidest on pärit 16.-17. sajandist.

“Põranda alt leitud müntide hulk võib tunduda suur, ent dateeringute järgi on mündid sattunud põranda alla aastasadade vältel, keskeltläbi vaid 3-4 münti aastas,” ütles Paloveer.

“Suur osa münte leiti kiriku rahapaku ehk annetuste kogumise kasti ja altari endise või praeguse asukoha ümbrustest, samuti eesmiste pingiridade alt. Seega on tegemist annetuste kogumiskohast pudenenud või annetamise eesmärgil kirikus välja võetud müntidega,” lisas Paloveer.

Sama hagiga taotleb Risti kogudus enda valdusesse tagasi 1959. aastal ENSV kultuuriministeeriumi poolt kirikust kunstimuuseumi ajutisele restaureerimisele viidud puitskulptuure ehk Võidukaaregruppi. Vaatamata riigikorra vahetumisele pole kogudusel õnnestunud kujusid ikka veel tagasi saada ning need asuvad tänaseni Niguliste kiriku Antoniuse kabelis.

“Ajalooliselt on tänane Risti kogudus algse kiriku pidaja õigusjärglane ning seetõttu selgelt tuvastatav kujude omanik. Ei saa võtta tõsiselt riigi väiteid, nagu oleks Võidukaaregrupp riigi omandis,” ütles Heidi Rajamäe-Parik. “1959. aastal restaureerimisele viimisel anti toonasele kultuuriministeeriumile üle küll kujude valdus, kuid mitte omand.”

“Risti koguduse jaoks on tegemist hindamatu varaga, mis on olnud aastasadu kasutusel kirikus peetud teenistustel ja talitustel ning sama tähtsat rolli mängiks nad koguduse igapäevaelus ka tänapäeval,” rääkis Paloveer. “Seetõttu soovib kogudus neid kindlasti endale tagasi saada.”

EELK Risti kogudus on Harjumaal Harju-Ristil üle 700 aasta tegutsenud aktiivne kirikukogudus, mis tegeleb muuhulgas ka noortetöö, diakoonia ja eakatega.

Samal teemal

05.02.2019
Miks tänavu on vastlapäev märtsis, mitte veebruaris?
24.01.2019
GALERII | Jumalateenistus Kaarli kirikus
22.01.2019
GALERII | Vabariigi aastapäeva kontsert-jumalateenistus vähekindlustatud ja koduta inimestele tõi kohale ohtralt inimesi
20.01.2019
PREESTRITE SALALAPSED: katoliku kiriku pühad isad on tuhandete laste pärisisad