Repliik

Politsei | Matusebüroo autos kuhja laotud laipade pildid on küll häirivad, kuid sekkumiseks alust pole (18)

Ohtuleht.ee, 26. veebruar 2019, 14:19
Foto: Alar Truu
Arvestades meedias nähtud fotosid matusebüroo autosse riita laotud laipadest, siis kas inimesed peavad arvestama, et kui politsei tellimusel toimetatakse surnu sündmuskohalt ära, siis virnastatakse laibad üksteise otsa moel, nagu oleme harjunud nägema II maailmasõja aegsetelt koonduslaagrite- ja holokaustifotodelt?

Leana Loide, PPA pressiesindaja: Politsei- ja Piirivalveametil (PPA) on lepingud mitmete surnuveoteenuse pakkujatega Eesti maakondades. Lepingute sõlmimisel nõuab PPA muuhulgas, et surnuveoteenust osutaks vähemat kaks inimest koos. Meeskond peab surnukeha märgistama selleks ettenähtud vahenditega (milleks on käepaelad). Transportimisel peab surnu olema selleks spetsiaalselt ette nähtud vettpidavas kotis ning asetatud transpordiks kohandatud kanderaamile. Meeskond kannab ja paigaldab surnu auto veoruumi. Surnu transportimine eksperiisiosakonda või külmkambrisse paigutamine peab toimuma viivituseta. 

Auto peab olema surnu transpordiks ettenähtud ja kohandatud, mahutama vähemalt kaks surnut ning olema kergesti pestav ja desinfitseeritav. Sõiduki veoruumi põrand, seinad ja sisustus peavad olema vett mitteimavast materjalist. 

Seoses Kuuuurija saates näidatud piltidega pöördus Rakvere politseijaoskonda üks inimene. Surnuveoteenus on lepinguline suhe, kus ühel poolel on õigused (teenuse tellija) ja teisel kohustused (surnuveoteenuse pakkuja). Kui teenuse osutaja on oma kohustusi rikkunud, on inimesel õigus kahju hüvitamisele. Ennekõike tuleb pöörduda teenusepakkuja poole. Juhul, kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, on inimesel alati õigus pöörduda kohtusse. Politsei nõustub, et piltidel nähtu on häiriv, kuid karistusõiguslikuks sekkumiseks alust ei ole ning kriminaalmenetlust ei alustata.

Karistusseadustiku 8. jaos on kolm surnuvastast süütegu, mis on kriminaalkorras karistatavad. Laibarüvetamine ja surnu mälestuse teotamine on karistatavad rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Ebaseadusliku siirdematerjali võtmine laibalt on karistatav rahalise karistusega. 

Laibarüvetamine on inimese laiba tükeldamine, matmata jätmine või muu üldtunnustatud tavadele mittevastav kohtlemine. Eestis on üldtunnustatud tava surnu matta või tuhastada. Muud rituaalid ja toimingud inimese surnukehaga loetakse üldtunnustatud tavadele mittevastavaks kohtlemiseks. 

Surnu mälestuse teotamine on matuse- või muu surnu mälestamise tseremoonia takistamine, haua või muu viimseks puhkepaigaks tunnistatud koha või surnule püstitatud mälestusmärgi rüüstamine või vargus nimetatud kohtadest.

Surnu transportimist reguleerib kalmistuseadus. Surnu veetakse surmakohast surnukuuri surnukirstus või suletavas kilekotis üksnes selleks ettenähtud või kohandatud sõidukiga (§ 3). 

Inimesel on õigus pärast surma olla lugupeetult ja väärikalt koheldud. Selle eiramise puhul, kas surnuveoteenuse pakkuja või kellegi teise poolt, on omastel õigus kohtusse pöörduda.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee