Tartu MillFoto: Aldo Luud
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 25. veebruar 2019 12:57
Tartu Ringkonnakohus jättis emaspäeval muutmata Tartu Maakohtu otsuse AS-i Tartu Mill, Leonid Dulubi ja Priit Saare õigeksmõistmises maksukuriteos.

Samas tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse aga selles osas, millega Dulub ja Saar olid tunnistatud süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse, teatas Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Krista Tamm.

Süüdistuse järgi esitas Tartu Milli ostujuht Dulub tööandja raamatupidajatele tasumiseks võltsitud viljaostu-arveid, millel olid vilja müüjatena märgitud valed isikud. Raamatupidajad, kes arvete võltsitusest ei teadnud, kajastasid neid arveid maksuhaldurile esitatud Tartu Milli käibedeklaratsioonides. Selle tulemusena vähenes ettevõtte käibemaksukohustus riigi ees.

Samas ei saanud Tartu Mill sellest kasu, kuna Dulubi korraldamisel maksti riigil saamata jäänud käibemaksu-osa Tartu Millile vilja müünud ja arveid väljastanud vahendajatele.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Dulub ei esitanud arveid raamatupidajatele mitte selleks, et vähendada Tartu Milli maksukohustust, vaid selleks, et teenida isiklikku kasu. Nimelt maksid viljavahendajad Tartu Milli juhtkonna teadmata Dulubile tasu selle eest, et ta ostaks süüdistuses märgitud arvete alusel nendelt Tartu Millile vilja.

Seaduse järgi on maksuhaldurile valeandmete esitamine kuritegu üksnes juhul, kui seda tehakse maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Kuna Dulub ei tegutsenud tööandja maksukohustuse vähendamiseks, vaid isiklikust saamahimust, ei läinud tema teod maksukuriteona arvesse. Süüdistust pistise või altkäemaksu võtmises prokuratuur Dulubile aga ei esitanud.

Dulubi õigeksmõistmine maksukuriteos tingis ka Tartu Milli ja Saare õigeksmõistmise.

Ringkonnakohus ei andnud lõplikku hinnangut sellele, kas Tartu Milli käibedeklaratsioonides esitatud andmed olid valed ja kas ettevõte peab riigile hüvitama laekumata maksusumma. Vaidlus selle üle jätkub käimasolevas kohtumenetluses.

Dulubi ja Saart süüdistati kuulumises teravilja vahendamise ja käibemaksupettusega tegelevasse kuritegelikku ühendusse. Ringkonnakohus leidis, et ühendus, millesse Dulub ja Saar väidetavalt kuulusid, ei olnud kuritegelik.

Süüdistuses kirjeldatud kujul ei olnud süüdistuses märgitud inimeste koostöö kuritegelikule ühendusele omase kvaliteediga. Väidetavas kuritegelikus ühenduses puudusid reeglid või käitumiskoodeks, samuti väljakujunenud kindel struktuur ja selgepiiriline hierarhia. Pole andmeid, et inimesed panid tegusid toime teadmisega, et nad kuuluvad kriminaalsesse organisatsiooni ja toimetavad viimase huvides ning selle eesmärke silmas pidades. Süüdistuses nimetatud inimesed olid omavahel vaid lõdvalt seotud ega moodustanud ühendust, millel olnuks nii-öelda iseseisev tahe. Ringkonnakohus leidis sedagi, et isegi juhul, kui kuritegeliku ühenduse olemasolu oleks võimalik jaatada, ei saaks Dulubi lugeda selle ühenduse liikmeks, vaid üksnes koostööpartneriks.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium juhtis tähelepanu ka sellele, et prokuratuuri koostatud süüdistuses on olulisi puudusi ja see ei vasta täiel määral selguse ja täpsuse nõudele.