SwedbankFoto: ALDO LUUD
Toimetas Hindrek Pärg 21. veebruar 2019 18:27
Eesti ja Rootsi finantsjärelevalveametid peavad sellel nädalal Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks, mille tõttu alustavad ühisuurimist. 

Tänase kokkuleppe kohasel kontrollitakse SVTs avaldatud informatsiooni korrektsust. Uurimises on lubanud osaleda ka Leedu keskpank, aidates vajadusel Rootsi ja Eesti asutusi vajaliku informatsiooniga. 

"SVT avalikustatud info on väga tõsine, vaatame koos oma Eesti kolleegidega iga kivi alla, et olukorda igakülgselt hinnata. Palume ühisuurimises osaleda ka Läti finantsjärelevalvel," sõnas Rootsi finantsjärelevalve peadirektor Erik Thedéen.

"Rahapesu riskidega tegelemine on olnud Eesti finantsjärelevalve prioriteet 2014. aastast alates. Oleme selle ajaga tuntavalt vähendanud mitteresidentide äri osakaalu, elimineerides sellega olulisi riske ning suunates panku tõstma riskikontrolli standardeid. Hindame kõrgelt koostööd Rootsi ja teiste riikidega üles kerkinud juhtumiga tegelemisel," ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. 

Eesti finantsinspektsioon kutsub pressiteates ka Swedbanki juhtkonda meedias esitatud kahtlustustesse väga tõsiselt suhtuma ning soovitab pangal kasutusse võtta kõik meetmed tagamaks seadustele ja regulatsioonidele vastava tegevuse. 

Swedbank tellis välisauditi:

Swedbanki president ja tegevjuht Birgitte Bonneseni otsustas määrata tuntud auditoorfirma Ernst & Young uurima Rootsi televisioonis esitletud materjale. Tegemist on sõltumatu auditiga ning Ernst & Young saab vajadusel ligipääsu ka teistele dokumentidele. 

"Käsitleme SVT programmis esitletut väga tõsiselt, sest rahapesu ennetamine on panga suurimaid vastutusi. Sellepärast olen Ernst & Youngile andnud laia volituse sõltumatuks ja põhjalikuks uurimiseks," sõnas Benneson.