KES KEDA? Üheksaks aastaks trellide taha mõistetud Heiki on veendunud, et just tema oli see, keda tappa taheti.  Foto: Erki Parnaku
Juhan Haravee 20. veebruar 2019 21:20
Jaanuari keskel Pärnu maakohtus alanud tapmissüüdistuse arutamisele tõmmati juba kuu aega hiljem joon alla: vennatapus süüdistatava mehe jutt enesekaitsest ei pidanud kohtu hinnangul vett.  

Eile mõisteti Pärnu maakohtus tahtlikus tapmises süüdi 45aastane Heiki, keda kohus karistas üheksa aasta pikkuse reaalse vangistusega. Eelmise aasta 2. juuli õhtul tulistas Heiki Pärnumaal Ahaste külas oma vanemat venda Aivarit (55) tahtlikult Makarovi püstolist viis korda läbi talumaja puust välisukse ja kaks korda läbi ukse aknaava, tappes ta kohapeal. Heiki oma süüd ei tunnistanud, väites, et tegutses hädakaitse seisundis, kuna vend tahtis hoopis teda tappa. Süüdistatav on kohtus väitnud, et Aivar muutus keset vestlust agressiivseks ja sihtis nooremat venda relvataolise esemega. Kohus leidis, et Heiki versioon juhtunust ei leidnud peamiselt kinniste uste taga toimunud kohtulikus uurimises tõendamist.    

Heiki kaitsja Vladimir Kolga taotles juba esimesel istungil kohtuliku uurimise täielikult kinniseks kuulutamist, põhjendades seda nii kannatanu kui ka süüdistatava ja nende lähedaste huvide kaitsega. Kohus rahuldas taotluse osaliselt, lubades, et avalikkuse ette ei jõua see osa istungist, kus uuritakse tõendeid, mis puudutavad kannatanu ja süüdistatava eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid. See samm muutis aga kohtusaalis toimunud tõendite uurimise avalikkusele praktiliselt kättesaamatuks.

Küsimusele, kas kaevata süüdimõistev otsus edasi või mitte, peab Heiki vastuse leidma seitsme päeva jooksul.