Kommentaar

Eesti Keskerakond | Suitsetamise keelamine on hea (12)

Jaak Aab, 19. veebruar 2019, 17:38
Foto: Stanislav Moshkov
1. Mis on Eesti suurim sotsiaalne probleem?

Väga suur sissetulekute ebavõrdsus, väikesed pensionid, puuetega inimeste toetused ja lastega perede hakkama saamine.

2. Kuidas saavutate ravijärjekordade lühenemise?

Tervishoid vajab jätkuvalt lisaraha, vajalik on digiregistratuuri käivitamine, perearsti vastuvõtu võimaldamine ka pärast tööpäeva ja nädalavahetustel. Samuti tuleb tõhustada järelevalvet tervishoius tehtavate kulutuste üle, vähendada ebavajalikku dubleerimist ning süstemaatiliselt kontrollida arstiabi kvaliteeti.

3. Mida teha, et „Jõulutunnelis“ poleks vaja raha koguda elementaarse meditsiiniaparatuuri soetamiseks?

Tervishoid vajab lisaraha, valitsus on astunud esimese sammu, eraldades tervishoidu viie aasta jooksul ligi 300 miljonit eurot. Kuid heategevus on sellele vaatamata tervitatav.

4. Kas haigekassa peaks rahastama ravi jätkumist vähihaigetel, kelle tervis on Vähiravifondi rahastatava ravi toel näidanud paranemise märke?

Jah.

5. Kui Eestil läheb nii hästi, siis miks elab 300 tuhat inimest suhtelises vaesuses?

Sest majanduskasv ei ole kõigi Eesti inimesteni jõudnud. Keskerakonna eesmärk on seda muuta ja järgmine suurem samm on erakorraline pensionitõus.

6. Milliseid muudatusi vajab hambaravihüvitise kasutamise kord?

Soovime hüvitist tõsta ning muuta hüvitise korda nii, et seda saaks kasutada võimalikult paljude hambaarstide juures. Eakatel peab võimaldama kasutada proteesitoetust ka hambaraviks.

7. Kas sotsiaalmaks tuleks kaotada?

Ei, sotsiaalmaks on vajalik solidaarse tervishoiu rahastamiseks ja pensionide maksmiseks.

8. Mis on tänase vanemahüvitise süsteemi vead?

Eesti vanemahüvitis on üks maailma parimaid. Positiivne oleks, kui ka rohkem isasid otsustaks lastega koju jääda.

9. Kuidas teha hooldekodukoht kättesaadavaks igale vajajale tema pensioni eest?

Keskerakonna eesmärk on muuta koduõenduse teenus kättesaadavamaks ning töötada välja toetusmeetmed, et hooldekodukoht ei jääks koormaks laste ja lastelaste rahakotile. Vajadusel peab KOV osa hooldekodu maksumusest kompenseerima.

10. Kui palju peab tõusma üksi elava pensionäri toetus?

Keskerakonna valimisplatvormis on lesepensioni sisseviimine, mis tähendab, et üksi jääv pensionär saaks osa lahkunud kaaslase pensionist. Lisaks jätkame üksi elava pensionäri toetuse maksmist.

11. Mida teete nende 30 tuhande noorega, kes ei õpi ega tööta?

Kohalikul omavalitsusel peab olema ülevaade abi vajavatest noortest ning tugisüsteem nende noorte aitamiseks, kes vajavad haridustee jätkamiseks või karjäärivalikutes spetsialistide abi.

12. Milliste meetmetega parandate puuetega inimeste ja omastehooldajate olukorda?

Tagame omastehooldajatele väärilise toetuse ning pensionistaaži. Tõstame hooldajatoetuse 100 euroni kuus. Suurendame rehabilitatsiooni, sealhulgas taastusravi võimalusi. Parandame invatranspordi võimekust ning invaabivahendite kättesaadavust. Tagame kõigile abivajajatele eluks vajalikud abivahendid. Tõstame puuetega laste toetusi.

13. Kellele ei suuda Eesti pakkuda väärikat elu?

Eelkõige nendele, kes ei saa rahaliselt lubada vajalikku hoolt ja oma tervise eest hoolitsemist. Üle 20% Eesti elanikkonnast elab suhtelises vaesuses, seejuures üle 47% meie eakatest.

14. Kas vähendada kodutute arvu või pidada kodutust inimõiguseks?

Vähendada. Peame aitama neid, kes seda vajavad.

15. Kuidas vähendada alkoholi tarvitamist, kui aktsiisipoliitika pole näidanud soovitud tulemusi?

Hind on oluline tegur, mistõttu ei tohi sissetulekute kasvades alkohol olla hinnalt liialt kättesaadav. Oluline on ka selgitustöö ning teatud piirangute jätkumine alkoholi müügile ja reklaamile.

16. Millist tuge vajavad koduvägivallaohvrid?

Teadmist ja tuge, et vägivallatsejast lahku minnes ei jää ohver abita ja koduta. Astutud on õige samm, et vägivallatsejal tuleb ohvri asemel kodust lahkuda.

17. Kas jätkate ühiskonna ärritamist uute süstlavahetuspunktide rajamisel?

Süstlavahetuspunktid on vajalikud, kuid need tuleb rajada kohaliku kogukonna arvamust arvestades.

18. Kuidas soodustate välismaal töötavate kaasmaalaste tagasitulekut?

Sissetulekute tõus ja usk, et riik liigub õigel kursil, on suurimad tegurid inimeste naasmiseks. Eestisse tagasi pöördujate arv on viimaste andmete järgi kasvanud. Toetame lastega peresid eluaseme soetamisel.

19. Kas minna suitsetamise piiramisega edasi, keelustades selle linnatänavail ja mujal?

Keeldude karmistamine vajaks arutelu. Seni on avalikes kohtades suitsetamise keelamine toonud tulemusi.

20. Kas Eesti peaks teiste riikide eeskujul katsetama kodanikupalga pilootprojektiga?

Pole lähiajal kavas.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee