Poliitika

VALIMISLUBADUSED: millised eelmised valimislubadused on täidetud, millised hüljatud? (43)

Ohtuleht.ee, 18. veebruar 2019 15:29
Keskerakond lubas teisiti teha Foto: ARNO SAAR
Rahandusministeeriumi analüüsist, mis võttis kokku riigikogu valimistel osalevate erakondade valimislubadused, selgus, et tänavu erakondade antud 3077 valimislubadusest on konkreetselt hinnatavad 775. Ka eelmiste – 2015. aasta – valimiste eel lubasid erakonnad ilusate sõnade ja kõlavate loosungite abil kõigi elu paremaks teha. Õhtuleht tegi kokkuvõtte, kui palju on hetkel võimulolev valitsus rahvale lubatud populistlikest loosungitest ka ellu viinud.

Nelja aasta taguste valimiste eel viis poliitikauuringute keskus Praxis läbi põhjaliku valimislubaduste analüüsi, mille käigus hinnati populismi esinemist riigikogusse kandideerivate erakondade valimisprogrammides.

Populistlikuks hinnati lubadus, mis rahva tahtele viidates või rahva nimel rääkides eirab olemasolevat poliitilist-majanduslikku süsteemi, väärtuseid ja võimalusi või rõhutab ühiskondlikku konflikti. Populistid ja populistlikud lubadused võivad olla nii kui vasak- kui parempoolsed, nii liberaalsed kui konservatiivsed, samuti tsentristlikud.

Samal teemal

KESKERAKOND paistis toona silma valdavalt majandusliku populismiga, ehk ilmselgelt ebarealistlike majanduslike lubadustega. Oodatud sissetuleku tõus jäi paraku saamata nii töötavatel inimestel, pensionäridel kui ka lastega peredel. 

Lubadus: Tõstame alampalga 1000 euroni

Reaalsus: 2019. aastal on töötasu alammäär Eestis täistööaja korral 540 eurot kuus. Lisaks lubatust poole väiksemale pensionile jäeti Praxise hinnangu antud lubaduse puhul lahti rääkimata sellise otsuse ühiskondlikud tagajärjed (nt töötuse kasv) ning mängiti inimeste lootustele saada kiires korras rohkem palka. Lisaks võib sellisest sõnastusest välja lugeda nagu saaks valitsus ühepoolselt lihtsalt miinimumpalga 1000 euroni tõsta, kuigi tegelikkuses lepitakse täpne määr kokku sotsiaalpartnerite vahelistel läbirääkimistel.

Lubadus: Tõstame erakorraliselt pensione. Taastame pensionite ostujõu. Vabastame keskmise vanaduspensioni tulumaksust.

Reaalsus: 2018. aasta naljakuu tõi pensionäridele tõepoolest viimase kümne aasta suurima pensionitõusu. Pensionid tõusid keskmiselt 7,6 protsenti, mis lisas pensionäri rahakotti keskmiselt 25-30 eurot kuus. Ka tänavu on pensionäridel oodata sissetuleku tõusu.

Samas peab märkima, et pensionid tõusevad tänu riiklikus pensionikindlustuse seaduses sätestatud indeksile, mitte valitsuse sekkumisele. Nimelt arvutab Eesti riik pensionid igal kevadel ümber, et hoida need tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Praegune pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 10 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus.

Lubadus: Loome Eestis vähemalt 60 000 uut töökohta!

Reaalsus: Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta IV kvartalis (Kui keskerakonna juhitud valitsus võimule tuli) Eestis kokku 547 835 töökohta. 2018 III kvartali seisuga oli töökohti kokku 601 322. Seega on keskerakond antud lubaduse peaaegu täitnud – juurde on tulnud 53 487 töökohta.

Samas sõltub töökohtade arvu kasv majanduskasvust mitte valitsusepoolsest töökohtade „juurde tegemisest”. Arvestades, et 2017. aastal kasvas ELi riikide majandus hinnanguliselt 2,4%, mis oli viimase aastakümne kiireim kasv, ning Eesti erakordselt kiire majanduskasv oli suuresti tingitud ühekordsetest teguritest – ELi rahastatud investeeringute suurenemisest ja ülemaailmsete energiahindade tõusust põhjustatud energiasektori elavnemisest, on antud lubaduse täitmine tingitud pigem positiivsete asjaolude kokkulangemisest kui valitsuse tööst.

Lubadus: Loome efektiivse üle-eestilise maakonnasisese tasuta ühistranspordi süsteemi.

Reaalsus: Tehtud. Ühistransport on tõepoolest tasuta. Samas on see kaasa toonud hulgaliselt tagasilööke – näiteks lapsed, kes ei mahu pärast pikka koolipäeva enam viimasele bussile, mis kodu poole sõidab. Peab ka arvestama, et kõik valijatele lubatud „tasuta” asjad kaetakse ikkagi maksude kaudu.

Lisaks Praxise uuringus toodule, tõotas keskerakond valimisprogrammis ellu viia ka alljärgnevad palju kära tekitanud lubadused.

Lubadus: Euroopalik maksureform. Maksustame rikkust, mitte vaesust!

Lubaduses märgiti, et keskerakond toetab astmelise tulumaksu kehtestamist Eestis, sest suurem maksukoormus peab langema neile, kelle majanduslik heaolu on suurem. Ühtlasi lubati tagada, et astmelise tulumaksu kehtestamisega ei suurene keskklassi maksukoormus.

Reaalsus: Tehtud. Tõsi, palju kära tekitanud maksureform koormab suuresti just keskmise palga saajaid – nimelt on piirmaksumäär 1200 ja 2100 euro vahelise sissetuleku puhul lausa 31 protsenti.

Lubadus: Tagame eesmärgipärase aktsiisipoliitika.

Ehkki aktsiisitulu 2018. aastal 2,2 protsenti kasvas, arvestati eelarves veelgi suuremate laekumistega. Kõige suuremad käärid olid just alkoholiaktsiisi ootustes ning tegelikus laekumsises - 101 miljonit eurot vähem. Kütuseaktsiisi tulu oli 2018. aastal riigieelarvega oodatust 6,5 protsenti ehk 38 miljonit eurot väiksem. Tubakaaktsiisi tasuti mullu võrreldes eelarves oodatuga 10,5 protsenti ehk 24 miljonit eurot vähem.

Lubadus: Tõstame lastetoetusi – esimesele ja teisele lapsele 75 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 300 eurot kuus. Tagame iga lapse kohta lapsehooldustasu kuni kolmanda eluaasta lõpuni vähemalt 350 eurot kuus. Lapsehooldustasu võimaldab vanematel paindlikumalt otsustada, millal ollakse valmis tööellu naasma.

Reaalsus: 2019. aasta algusest on lapsetoetus 60 eurot lapse kohta kuus, kui peres kasvab üks või kaks lapsetoetust saavat last (2018. aastal oli toetus 55 eurot lapse kohta kuus). Kui peres kasvab kolm või rohkem lapsetoetust saavat last, siis alates kolmandast lapsest on toetus 100 eurot lapse kohta kuus.

Lapsehooldustasu suurus on lubatust üle kümme korra väiksem – ehk 38,36 eurot kuus ning kui peres kasvab lisaks veel 3-kuni 8-aastaseid lapsi, on nendega seoses lapsehooldustasu 19,18 eurot kuus lapse kohta. Alates 1. septembrist 2019 sündivatele lastele lõpetatakse lapsehooldustasu määramine sootuks.

Lubadus: Tõstame õpetaja alampalga 1500 euroni

Reaalsus: Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele on 2019. aastast põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1250 eurot kuus. Lasteaiaõpetajate töötasu 1125 eurot kuus.

Lubadus: Ehitame Schengeni standardite kohaselt Eesti piiri täielikult välja.

Reaalsus: Piiri ehitamine on endiselt plaanis. Valminud on mõned katselõigud. Ehkki aasta alguses selgus ebameeldiv „üllatus” – Eesti idapiiri ehitus läheb maksma kavandatust 2,5 korda rohkem, piiriehitus siiski soiku ei jää.

IRLmöödunud valimiste-eelsed lubadused olid valdavalt emotsionaalsete loosungite, rahva nimel rääkimise või teisele parteile vastandumise stiilis, mistõttu on nende täideviimist raske hinnata. Mõõdetavatest loosungitest lubati oluliselt vähendada riigikogu liikmete arvu, milleni aga ei jõutud. 

IRL meelitas magusaga Foto: TEET MALSROOS

Lubadus: Töötame selle nimel, et aidata Venemaal vabaneda oma ajaloolistest ekspansionistlikest kammitsatest ning pöörduda oma kodanike heaolu ning riigi mainet 21. sajandil parandava sisemise moderniseerumise juurde.

Reaalsus: Lisaks sellele, et lubadus ei ole suunatud eesmärgi saavutamisele, vaid "selle nimel töötamisele", on tegemist nii ebarealistliku kui erakordselt emotsionaalse kirjeldusega Venemaa probleemidest. On selgusetu, kuidas üks Eesti erakond Venemaa moderniseerumise teeni viib ja ühtlasi võib seda ülesannet rahulikumalt järele mõeldes nimetada ka "Venemaa demokratiseerimiseks".

Lubadus: Kogume uue valitsuse esimese kuue kuu jooksul kokku kogu avaliku sektori bürokraatia vähendamise ettepanekud ja viime need järgmise 12 kuu jooksul ellu, jälgides nende täitmist valitsuse tasandil

Reaalsus: Kõiki ettepanekuid on võimatu rakendada, sest need saavad ise juba vastuolulised olema.

Lubadus: Vähendame Riigikogu liikmete arvu 71-ni, suurendades samas Riigikogu komisjonide ja ametnikkonna võimekust.

Reaalsus: Riigikokku kuulub endiselt 101 liiget.

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND läks sarnaselt keskerakonnaga peamiselt majandusliku populismi teed, ent majandusliku heaolu tagamisel jäid hätta ka nemad. 

SDE rõhus inimestele Foto: TEET MALSROOS

Lubadus: Tõstame miinimumpalga nelja aastaga 800 euroni (tööandjate, töövõtjate ja riigi kokkuleppel) – keskidest pessimistlikum tõotus ei saanud siiski teoks.

Reaalsus: 2019. aastal on töötasu alammäär Eestis täistööaja korral 540 eurot kuus

Lubadus: Tõstame keskmise pensioni 560 euroni.

Reaalsus: Ka pensionärid pidid pettuma. Keskmine pension on hetkel 447 eurot kuus. 2019 aprillist peaks see indekseerimise läbi tõusma 481 euroni.

Lubadus: Tagame, et Eesti inimeste sotsiaalne kaitse on tagatud ka välisriikides elamise, töötamise ja viibimise korral.

Reaalsus: Palju ilusaid sõnu, millest ei selgu, millist kaitset ning kellele see sisaldab.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee