Krimi

Väidetav kuritegeliku ühenduse liige Viljar Subka: süüdistus on alusetu ja tõendamata (3)

Siim Randla, 18. veebruar 2019, 06:34
Väidetav maffiapesa asus Tallinnas Dunkri tänaval. Foto: Robin Roots
Hubert Hirve ja Pavel Gammeri väidetavasse kuritegeliku ühendusse kuulunud ja kohtu alla saadetud Viljar Subka kinnitusel on talle esitatud süüdistus alusetu ja tõendamata: süüdistuses on käsitletud õigusnõustamise teenuse osutamist hoopis vastutegevusena. 

Endisele kaitsepolitseinikule Viljar Subkale on esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises. „Ametlikku tööleasumist 2016. aasta algul OÜ Baltic Hotel Groupi (opereerib kahte hotelli) arendusjuhi ametikohale on süüdistuses kirjeldatud kui kuritegelikku ühendusse astumist. Käesolevas kriminaalasjas pole hotellikett kriminaaluurimise all,“ selgitas Subka Õhtulehele. „Olen osutanud koos partner Aivar Orukasega klientidele (Hirv, Gammer jne) advokatuuriseaduse järgi OÜ AiWil Õigusbüroo kaudu õigusabiteenust.“

Subka sõnul käsitleti süüdistuses tema tegevust seadusliku tegevuse (õigusabi osutamine läbi AiWil Õigusbüroo) väljatoomisena ja seostati tõendamata kuritegeliku ühenduse poolse vastutegevusena, mis on sisult vale. Tegemist olevat klientide palvel korruptsiooniskeemi koostamisega õiguskaitseasutustele, tuues välja viited ja seosed politseiametnike ning kuritegeliku maailma vahel, kes üritasid koostöös mõjutada ASi Minicredit pankrotimenetlust ja pankrotiga seonduvat kriminaalmenetlust. See materjal esitati koos kuritegeliku skeemiga vastavatele õiguskaitseasutustele, märgib Subka. 

Teine etteheide seisnes tema sõnul kahe kahtlusaluse kliendi (füüsiline ja juriidiline isik) kaitsjana esindamist ASi Minicredit pankrotiga seonduvas kriminaalmenetluses, milleni ta ei jõudnudki. „Mõlemad episoodid toimusid 2017 detsembri lõpus – ehk siis alates 2016. aastast kuni 2017. aasta detsembrikuuni pole etteheiteid, aga süüdistuse järgi oled ikkagi kuritegeliku ühenduse liige, sest keegi „heasoovlik jälitustöötaja“ on nii kunagi andmebaasidesse kirjutanud,“ sõnas ta. 

„Hämmeldust tekitab see, et mõlemas episoodis aitas õigusnõustamisele kaasa Aivar Orukask, kelle tegevuse puhul polnud etteheiteid. Järelikult oli mind vaja kuritegeliku ühenduse külge pookida seetõttu, et asi näeks avalikkuse silmis välja atraktiivsem ja usutavam,“ leidis Subka. Tema kinnitusel on süüdistuses käsitletud õigusnõustamise teenuse osutamist vastutegevusena. „Sellise absurdse loogika järgi peaksid ju kõik õigusnõustajad (k.a advokatuuri liikmed) vähemal või suuremal määral liigituma politseitöö takistajate alla, sest nad esindavad menetlustes kliente ja kaitsevad nende huve. Sellise lähenemise omaksvõtt meenutab juba autoritaarset nõukogude korda, kui vähegi segavad elemendid kõrvaldati teelt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike vahenditega, kasutades selleks näiteks kriminaalõiguslikke vahendeid.“

Subka kinnitusel on süüdistuses käsitletud õigusnõustamise teenuse osutamist hoopis vastutegevusena. „Sellise absurdse loogika järgi peaks ju kõik õigusnõustajad (k.a advokatuuri liikmed) kõik vähemal või suuremal määral liigitama politseitöö takistajatena, kuna nad esindavad oma kliente erinevates menetlustes ja kaitsevad nende huve. Selline lähenemise omaksvõtt meenutab juba autoritaarset nõukogude korda, kus vähegi segavad elemendid kõrvaldati teelt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike vahenditega, kasutades selleks ka näiteks kriminaalõiguslikke vahendeid.“

Subka sõnul on prokuratuur ajanud segi vastuluure mõiste ja sisustanud õigusnõustamise käigus avastatud politsei kriminaalmenetluslikus tegevuses avastatud erinevaid seaduserikkumisi hoobilt vastuluurealase tegevusega. „Vastuluure (siseluure) ülesanne on riigi poolt riigisaladuseks kuulutatud teabe kaitsmine ja kaitstavale teabele ebaseadusliku ligipääsu (inim- ja tehnilise luure) takistamine.“

Tähelepanuväärne  menetluse juures on Subka kinnitusel fakt, et see alustati rahapesualaste  kuritegude uurimiseks, kusjuures kriminaaltoimiku materjalides puuduvad  viited ja tõendid, millistele tõenditele tuginedes hakkas prokuratuur rahapesu kuritegu uurima ja isikute põhiõiguseid riivama, viies läbi ulatusliku jälitustegevust. Samuti keeldub riigiprokuratuur tema sõnul väljastamast kriminaalmenetluse lõpetamise määrust väites, et Subka ja Orukase suhtes kriminaalmenetlust rahapesu osas ei alustatud. „Seega üle aasta menetleti ja taotleti jälitustoiminguteks lubasid fabritseeritud kuriteoteate või jälitusinfo alusel,“ väidab Subka.  

3 KOMMENTAARI

k
KP 18. veebruar 2019, 10:34
Mis krdi "advokatuuriseaduse järgi õigusbüroo kaudu"? Tollel Subkal pole Advokatuuriga mingit pistmist ning advokaatidele antavad tagatised ja töökord temale ei laiene.
o
ootame ära 18. veebruar 2019, 09:45
sapo, kripo, mupo arvamuse
Loe kõiki (3)

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee