Foto: Teet Malsroos
Toimetas Triinu Laan 13. veebruar 2019 13:17
Tänane Eesti Ekspress väidab, et poliitik Rainer Vakra 2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud lõputöö „Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus“ on plagiaat, selle töö kaitsmise alusel väljastati Vakrale kõrghariduse diplom keskkonnakorralduse erialal.

Tallinna Ülikool kutsub sellega seoses kokku akadeemilise komisjoni, et anda hinnang plagiaadi olemasolule ning soovitada õiglaseid lahendeid edaspidiste otsuste tegemisel. Otsused, sh ülikooli lõpetamise ja kõrghariduse diplomi kehtetuks tunnistamise kohta, teeb ülikool haldusmenetluse seadusest lähtuvalt, teatas TLÜ kommunikatsioonijuht Sulev Oll. 

Plagiaadi tuvastamine ning sellega tegelemine toimub Tallinna Ülikoolis erinevatel tasemetel: õppejõud, instituut, ülikool. Suuremas mahus või rängemate plagiaatide korral näeb TLÜ õppekorralduse eeskiri ette eksmatrikuleerimist. Viimasel kolmel aastal on lõputöö plagiaadiga seoses eksmatrikuleeritud kuus üliõpilast.

Tallinna Ülikool kasutab plagiaadi tuvastamiseks tarkvara URKUND.

17 aastat tagasi, kui Vakra lõputööd kaitses, oli internetiajastu alles algusjärgus ja seegi aitas kaasa plagiaadi varjamisele, tollaseid raporteid keskkonnaministeerium veebi ei pannud ja nii ammused üliõpilastööd on samuti digiteerimata, kirjutas Eesti Ekspress.