Poliitika

Vakra plagiaadisüüdistusest: see on tõsine asi, küsin ülikoolilt objektiivset hinnangut (148)

Toimetas Marvel Riik, 13. veebruar 2019 10:54
Rainer VakraFoto: Teet Malsroos
Poliitik Rainer Vakra teatas sotsiaalmeedias, et kirjutas oma diplomitöö heauskselt, kasutades seejuures ka juhendaja saadetud avaldamata materjale. „Mõistan, et minust oleks olnud korrektne raporti tööversioonile viidata,“ kirjutab Vakra.

Vakra kirjutas, et peab vajalikuks selgitada kahtlusi, mis on seoses tema diplomitööga üles kerkinud. "Omandades 17 aastat tagasi oma esimest kõrgharidust, osalesin lõputöö raames Tartu pakendikogumise pilootprojektis. Üks selle projekti eestvedajaid oli minu lõputöö juhendaja, kellega lõputööd kirjutades tihedalt suhtlesin, ning kes edastas mulle töö koostamist toetavaid materjale ja soovitusi. Kirjutasin oma diplomitöö heauskselt, kasutades seejuures ka juhendaja poolt mulle edastatud toona avaldamata ja projektis osalejate ühistööna loodud materjale," seletab Vakra, kes enda sõnutsi pidas silmas talle teadaolevaid diplomitööle ja selle koostamisele kehtestatud reegleid.

"Nii töö retsensent kui ka kaitsmiskomisjon hindasid minu diplomitööd hindega 5," nendib Vakra. "Pärast minu lõputöö kaitsmist avaldati Säästva Eesti Instituudi raport, kus kasutati samu allikaid ja andmeid. Täna, 17 aastat hiljem mõistan, et minust oleks olnud korrektne raporti tööversioonile viidata. Aga plagiaadisüüdistus on tõsine asi, mistõttu pöördun Tallinna ülikooli poole oma tööle ning selle kaitsmise protseduurile objektiivse hinnangu saamiseks."

Samal teemal

13.01.2019
Plagiaadisüüdistusega Vakra jääb sotside Mustamäe ja Nõmme esinumbriks
13.01.2019
Zuzu Izmailova: ma ei heida Vakrale ette kõrghariduse puudumist, vaid valelikkust ja ebaeetilist käitumist
13.01.2019
SUUR VALE: Rainer Vakra ülikooli lõputöö on plagiaat