Rainer VakraFoto: Tiina Kõrtsini
Eesti Ekspress 13. veebruar 2019 07:24
Sotsiaaldemokraatliku partei ühe juhtfiguuri Rainer Vakra (37) ülikooli lõputöö on maha kirjutatud Säästva Eesti Instituudi raportitest ning muu hulgas omastas Vakra teise üliõpilase tehtud uurimuse ja esitas selle enda töö pähe. 

Rainer Vakra 2002. aastal Tallinna ülikoolis kaitstud ülikooli lõputöö „Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus“ alusel anti talle bakalaureusekraad keskkonnakorralduse erialal. Töö tuumakam osa on copy-paste samal aastal valminud Säästva Eesti Instituudi (SEI) raportist „Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus“, kus on sama tekst, samad pealkirjad, sama liigendus, samad alapealkirjad, samad allajoonimised, samad esiletõsted, samad teksti sisse põimitud graafikud, isegi kirja- ja tähevead on samad.

SEI poolne projektijuht ja raportite kirjutaja Harri Moora sõnul ei olnud Vakral SEI raportiga mingit seost ning Vakra töös kasutatud küsitluse tegelik autor Keiu Ruus-Lepp on samuti tunnistanud, et küsimustiku tegi tema üksi.

17 aastat tagasi, kui Vakra lõputööd kaitses, oli internetiajastu alles algusjärgus ja seegi aitas kaasa plagiaadi varjamisele, tollaseid raporteid keskkonnaministeerium veebi ei pannud ja nii ammused üliõpilastööd on samuti digiteerimata. 

Refereeritud artikli täisteksti loe Eesti Ekspressist.