Kommentaar

SDE | Õpetajale 2000 eurot (28)

Jevgeni Ossinovski, SDE juht, 12. veebruar 2019, 17:27
Foto: Aldo Luud
1. Kui suur saab olema kõrgharidusega pedagoogi miinimumpalk aastal 2023?

2000 eurot.

2. Millist riiklikku kaitset pakute õpetajatele allumatute õpilaste eest?

Riigikogu peaks sel nädalal kinnitama seaduseparanduse, mis annab koolidele õiguse vaadata teatud tingimustel läbi õpilaste asju ning võtta ohtlikke esemeid hoiule. Eesmärgiks on nii õpilaste kui õpetajate turvalisuse tagamine. Peame vajalikuks tõenduspõhiste kiusuennetusprogrammide rakendamist kõigis lasteaedades ja koolides.

3. Kas vene keele õpet eesti koolides peaks koomale tõmbama ja eelistama lääne orientatsiooni?

Meie haridussüsteem peaks pakkuma võimalikult palju valikuid. Pakutavate võõrkeelte üle peaksid ka edaspidi otsustama koolid, õpilased ja lapsevanemad.

4. Kas ja kui palju tuleks pikendada koolikohustust? 

Põhiharidus ei ole tänapäeva Eestis konkurentsivõimeline haridustase. Seega tuleb koolikohustust pikendada lapse 18-aastaseks saamiseni või kuni kutse omandamiseni.

5. Kas 12-aastane gümnaasium pole liigne luksus ning piisaks 11 klassist ja kooli lõpetamisest 18-aastasena? 

Ei. 

6. Kas tasuta kõrgharidus täidab oma eesmärki? 

Kindlasti parandab tasuta kõrgharidus vaesematest peredest noorte ligipääsu kõrgharidusele. Küll aga tuleb suurendada kõrghariduse rahastamist, et kõrgkoolid ei peaks sulgema eestikeelseid õppekavasid ning saaksid maksta õppejõududele väärilist palka.

7. Kas koduste tööde andmisele tuleks seada täiendavaid piiranguid?

Me ei toeta koolikorralduse liigset riiklikku reguleerimist, ent koolidel tuleks  asjaga tegeleda. Õpilaste (ja kaõpetajate) töökoormus on täna liiga suur.

8. Kuidas parandada kutsehariduse mainet? 

Kutseharidust tuleb igati väärtustada. Me toetame kutse- ja gümnaasiumiõppe lõimimist ja tööandjaid praktikakohtade pakkumisel, soodustame kutseharidusest kõrgkooli õppima asumist. Kutsekoolid peaksid senisest enam pakkuma täiskasvanute täiendkoolitust.  

9. Kuidas plaanite kärpida perede kulutusi alusharidusele?

Vabastame lapsevanemad nii lasteaia kohatasu kui ka toiduraha maksmisest.

10. Kui suur protsent SKT-st peab kuluma teadus- ja arendustegevusele?

Järgmistel koalitsioonikõnelustel seisame kindlalt selle eest, et riigipoolne panus teadusesse oleks vähemalt 1% SKT-st.

11. Kas erakorralise pensionitõusu asemel ei peaks tulema erakorralist teaduse rahastamise tõusu, vältimaks Eesti muutumist lollidemaaks?

Teadusinvesteeringuid ei tohiks vastandada sotsiaalsete investeeringutega.  Mõlemad on ühtviisi olulised.  

12. Kas ja millal lõpetate venekeelse hariduse riikliku ülalpidamise Eestis?

Sotsiaaldemokraadid usuvad, et võiksime alates 2020. aastast hakata piloteerima koosõppiva kooli mudelit, kus ühe katuse all õpiksid koos eesti ja muu emakeelega õpilased. See eeldab nii ühiskondlikku kokkulepet kui ka metoodilist ettevalmistust. Kindlasti ei ole niivõrd olulist haridusküsimust võimalik lahendada poliitilise hoogtöö vormis.

13. Kas ülikoolides on kohta eesti keelel või eelistada inglise keelt? 

Eestikeelne kõrgharidus on eesti keele ja kultuuri kestmise seisukohast võtmetähtsusega. Eesti keele positsiooni teadus- ja hariduskeelena tuleb hoida.

 14. Kui suur saab olema kultuuritöötajate keskmine palk aastaks 2023?

 Tagame kõrgharidusega kultuuritöötajatele vähemalt Eesti keskmise palga, mis on rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt aastal 2023 üle 1700 euro.

15. Milliseid kärpekohti näete haridus- ja kultuuriministeeriumi valitsusalas?

Toetame riigieelarve üldrevisjoni (nn nulleelarve), et üksipulgi kõik kuluread läbi vaadata.

16. Kas kunstniku- ja kirjanikupalga maksmisega tuleb jätkata või millistele loomealadele seda laiendada?

End igati õigustanud kunstniku-ja kirjanikupalk jäävad. Suurendame kirjaniku ja kunstnikupalga saajate arvu.

17. Kas taastada tasuta spordiringid, et päästa Eesti lapsed rasvumisest?

Meie eestvedamisel startis 2017. aasta septembris riiklikult toetatud huvihariduse süsteem, et iga laps saaks käia vähemalt ühes huviringis või sporditrennis. Edasi tuleb jõuda selleni, et iga noor saaks osaleda vähemalt ühes trennis. Laiendame programmi „Liikuma kutsuv kool“ kõikidesse koolidesse, et iga Eesti laps liiguks päevas vähemalt 60 minutit.

18. Kas, kuhu ja millal saab rahvusooper uue hoone?

Uue ooperimaja võiks rajada Tallinna linnahalli, mis eeldab küll riigi ja Tallinna linna tihedat koostööd. Kui alustada selle protsessiga tänavu, võiks kogu hoone valmida 2025. aastaks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee