Kommentaar

Rohelised | Kriminaalvastutus alates 11. eluaastast (12)

Jaanus Nurmoja, 12. veebruar 2019 17:27
Jaanus NurmojaFoto: Picasa
1. Kui suur saab olema kõrgharidusega pedagoogi miinimumpalk aastal 2023?

Keeruline ennustada, aga ideaalis peaks see olema samas suurusjärgus riigikogu liikme palgaga.

2. Millist riiklikku kaitset pakute õpetajatele allumatute õpilaste eest?

Kriminaalvastutusiga isikuvastaste kuritegude eest tuleb alandada 11. eluaastani ning leevendada piiranguid jälitustegevusele. Mõlemad oleksid ühtaegu koolivägivalda tõkestavad meetmed.

3. Kas vene keele õpet eesti koolides peaks koomale tõmbama ja eelistama lääne orientatsiooni?

Jätkem see koolide otsustada. 

4. Kas ja kui palju tuleks pikendada koolikohustust?

Hetkel ei näe selleks vajadust. 

5. Kas 12aastane gümnaasium pole liigne luksus ning piisaks 11 klassist ja kooli lõpetamisest 18aastasena?

Ei pea küsimust oluliseks. 

6. Kas tasuta kõrgharidus täidab oma eesmärki?

Täidab, sest ei muuda juurdepääsu kõrgharidusele sõltuvaks vanemate rahakotist ega sunni leidma iga hinna eest õpingute ajal tööd. 

7. Kas koduste tööde andmisele tuleks seada täiendavaid piiranguid?

Mõtet on mitterutiinsel kodutööl, mis eeldab iseseisvat teadmistejahti ja loovust. 

8. Kuidas parandada kutsehariduse mainet?

Elukutsete palgatasemed peavad olema avalikud ja noortele lihtsalt kättesaadavad ning tekitama veendumust, et kutseharidus toob hea palga või soosib äriedu.

9. Kuidas plaanite kärpida perede kulutusi alusharidusele?

Tuleb lõpetada raha nõudmine lasteaiakoha eest.

10. Kui suur protsent SKT-st peab kuluma teadus- ja arendustegevusele?

Vastavalt vajadusele. Pimesi öeldult vähemalt sama palju kui kaitsekulutustele. 

11. Kas erakorralise pensionitõusu asemel ei peaks tulema erakorralist teaduse rahastamise tõusu, vältimaks Eesti muutumist lollidemaaks?

Erakorralist pensionitõusu ei pea millegagi asendama. 

12. Kas ja millal lõpetate venekeelse hariduse riikliku ülalpidamise Eestis?

Kui emakeelse hariduse andmine mistahes rahvusest lastele osutub võimatuks. Kohelgem vähemusi võrdselt.

13. Kas ülikoolides on kohta eesti keelel või eelistada inglise keelt?

Ülikoolid peavad jääma eestikeelseteks. 

14. Kui suur saab olema kulturitöötajate keskmine palk aastaks 2023?

Keeruline ennustada. Tahaks, et see oleks vähemalt kolm miinimumpalka. 

15. Milliseid kärpekohti näete haridus- ja kultuuriministeeriumi valitsusalas?

Äärmisel juhul mingeid stuktuurseid kärpekohti, mille eesmärk peaks näiteks kultuuriministeeriumi valitsemisalas olema see, et uute väärtuste loojani jõuaks rohkem raha. 

16. Kas kunstniku- ja kirjanikupalga maksmisega tuleb jätkata või millistele loomealadele seda laiendada?

Loovisikupalk peab olema tingimusteta ning hõlmama kõiki valdkondi. Seda võib alandada suhtelise vaesuse piirini. Tulevikuvaates rääkigem kodanikupalgast kui tegevusala muutmise, sh ettevõtlusele või loomingule pühendumise soosijast. 

17.Kas taastada tasuta spordiringid, et päästa Eesti lapsed rasvumisest?

Võiks mõelda „palgalistest kambaliidritest", kelle eestvedamisel teeksid noored sporti olemata ametlikult kusagil „kirjas". 

18. Kas, kuhu ja millal saab rahvusooper uue hoone?

Näiteks Tallinna linnahallist idas praegusel poolringikujulisel tühermaal. Sellest võiks saada Sydney ooperiteatriga samaväärne kaubamärk. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee